menu
หน้าแรก ข่าวผู้บริหาร ข่าวการวิจัย บุคคลเด่น มช. ข่าวอบรม สัมมนา ดาวน์โหลด ติดต่อเรา บุคลากร
 

ผลประกวดตราสัญลักษณ์งานฉลองวาระครบรอบ 50 ปี มช.
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศผลการแข่งขันการประกวดตราสัญลักษณ์แล้ว โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพิริยะ กาญจนคงคา

     ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2557 และได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ งานฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (50th CMU Anniversary) ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน  (5 Decades CMU United for the Nation)”  เพื่อนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว นั้น คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ งานฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตราสัญลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการตัดสินเป็น ผู้ชนะเลิศการประกวด คือ นายพิริยะ กาญจนคงคา ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่ เกียรติบัตร

     จากการสัมภาษณ์ นายพิริยะ กาญจนคงคา  ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์งานฉลองครบรอบวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า มีแนวคิดการออกแบบด้วยการนำเอารูปช้างชูคบเพลิงอันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นำมาประยุกต์ให้กลายเป็นตัวเลข ๕๐ ไทย มีลักษณะอ่อนช้อยแบบศิลปะล้านนา หมายถึงการฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ เป็นเวลาถึง 5 ทศวรรษ

     หัวของเลข ๕ เป็นการนำเอาดอกทองกวาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาประยุกต์ใช้ ลักษณะของกลีบล่างของดอกทองกวาว โดยให้มีลักษณะที่โค้งรับกับตัวเส้นนอกของเลข ๕ อันหมายถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างฐานเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาบัณฑิตให้แก่สังคมไทย และสู่ระดับนานาชาติ  เส้นโค้งหมายถึงบัณฑิตเป็นผู้นอบน้อม เป็นผู้รู้จริง คิดเป็นปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย

     ตัวของตราสัญลักษณ์มีรูปร่างลักษณะเหมือนการแกะสลักไม้ การปาดแต่งแรลาย คือการตั้งสิ่วเพลฉากข้างหนึ่ง แล้วปาดเนื้อไม้ออกจนเกิดความสูงต่ำไม่เสมอกัน เพื่อให้เกิดแสงเงาในตัวลายและมองเห็นชัดเจนตามรูปแบบที่ต้องการซึ่งเป็นงานศิลป์ที่ต้องใช้ความอุตสาหะ และสะท้อนถึงศิลปะการแกะสลักไม้ โดยใช้ไม้สัก ซึ่งเป็นไม้สำคัญของชาวล้านนา

    ตัวของตราสัญลักษณ์มีลักษณะของเส้นเดียวหมุนวนขึ้นไปบนทิศเบื้องสูง โอบล้อมตรามหาวิทยาลัย อันหมายถึง การขับเคลื่อน การรวมพลังของชาว มช. ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรูปร่างของโลโก้มีลักษณะของช้าง โดยเฉพาะปากช้าง งาช้าง และบริเวณปลายงวง เหมือนงวงช้างจับคบเพลิง แต่ยังคงลักษณะของเลข ๕๐ ด้วย

    ตัวเลข 50 มีการประยุกต์เอาตัวอักษรเมืองของชาวล้านนามาใช้ เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอักษรล้านนา

     สำหรับการมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้มอบ

     สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ งานฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ http://www.cmu.ac.th/5thdecadecmu.php[post:25 กรกฎาคม 2556 10:49:14] (view: 3041)