menu
˹á Ǽ ǡԨ ؤ . ͺ ǹŴ Դ ؤҡ
 

บุคลากร มช. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลครุฑทองคำ
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รางวัลครุฑทองคำ) ประจำปี 2552� ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

��* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา อัครพิศาล� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช� คณะเกษตรศาสตร์

�* นางสาวอนงค์� อมฤตโกมล พยาบาล 7 ระดับ 7 สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์

�* นางวิภาวี เสวะกะ คนงาน สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

โดยทั้ง 3 ท่าน จะเข้ารับรางวัลดังกล่าวจากนายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2553


……………………………………………………………..

[post:19 มีนาคม 2553 10:28:44] (view: 478)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา อัครพิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์

คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

นางสาวอนงค์ อมฤตโกมล พยาบาล 7 ระดับ 7 สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์

คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

นางวิภาวี เสวะกะ คนงาน สังกัดคณะเภสัชศาสตร์