ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่ ใส่รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับผู้สูงอายุ ฟรี


--------------------------------------------------------------------------------------------

คณะทันตแพทยศาสตร์� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่� ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ 46 วัน ฟันยิ้ม เฉลิมพระเกียรติ ในระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 5 ธันวาคม 2553 โดยการฝังรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุใน จ.เชียงใหม่� ซึ่งใส่ฟันเทียมทั้งปากและมีปัญหาไม่สามารถใช้ฟันเทียมที่มีอยู่บดเคี้ยวอาหารได้ จำนวน 150 ราย ซึ่งจะได้รับการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมพระราชทานฯ� ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว� เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550� ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกิจ เกษรศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550� เป็นโครงการสำหรับผู้สูงอายุที่มีฟันเทียมทั้งปากแบบถอดได้ และผู้ที่มีปัญหาการใส่ฟันเทียม โดยฟันเทียมหลวม ชอบหลุดเวลารับประทานอาหาร หรือกำลังสนทนากับผู้อื่น ซึ่งจะได้รับการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรของท่าน ทรงรับสั่งเสมอว่า หากไม่มีฟันก็จะกินอาหารไม่อร่อย สุขภาพก็จะไม่แข็งแรง เนื่องจากได้รับสารอาหารไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันด้วยแล้วต้องใส่ฟันเทียมก็รับประทานอาหารไม่อร่อยแล้ว บางครั้งฟันเทียมที่ใส่ไม่แน่น เนื่องจากผู้สูงอายุจะเกิดการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรล่าง ทำให้เหงือกไม่สามารถยึดฟันเทียมได้ เวลาใส่ฟันก็จะหลุดบ่อย กินอาหารอะไรก็ไม่ได้มาก ร่างกายก็จะไม่แข็งแรง�

สำหรับโครงการนี้คณะทันตแพทยศาสตร์� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ได้มีการประชาสัมพันธ์ และคัดกรองผู้สูงอายุที่มาติดต่อขอเข้าร่วมโครงการฯ ตามสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลในเขต จ.เชียงใหม่ เพื่อทำการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมพระราชทานฯ� ซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ขาดโอกาสในการรักษารากฟันเทียม เนื่องจากต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อรากค่อนข้างสูง ประมาณ 60,000 บาทต่อราก สำหรับโครงการดี ๆ อย่างนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้ ต้องมีฟันเทียมทั้งปากแบบถอดได้เท่านั้น นั่นหมายความว่าผู้ที่ใส่ฟันเทียมเพียงบางซี่นั้นไม่สามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการใส่รากฟันเทียมให้จำนวน 2 รากบริเวณขากรรไกรล่าง เพื่อยึดติดฟันเทียมด้านล่างไว้ เนื่องจากขากรรไกรล่างจะมีปัญหามากกว่าขากรรไกรบน ซึ่งหลังได้รับการผ่าตัด รากฟันเทียมฯ ดังกล่าว จะยึดกับฟันเทียมของผู้ป่วยได้แน่นขึ้น และผู้สูงอายุจะสามารถใช้ฟันเทียมในการบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ� สามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้น ได้ทานอาหารที่ชอบมากขึ้น มีความสุขกับการรับประทานมากขั้น สามารถเข้าสังคมได้โดยไม่ต้องกังวล สุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้น เนื่องจากได้รับสารอาหารที่ดีมากขึ้น และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ� สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-944463[post:22 ตุลาคม 2553 10:20:17] (view: 503)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกิจ เกษรศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.