ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เชิญเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมล้านนาอายุกว่า 100 ปี ที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา


สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุรักษ์เรือนโบราณ และมีกลุ่มเรือนโบราณที่เป็นศูนย์รวม แหล่งศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของล้านนา รวมทั้งการจัดการเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา� ซึ่งในปัจจุบันมีเรือนโบราณอยู่ 8 หลัง ซึ่งได้เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของคนล้านนาแต่โบราณ เรือนแต่ละหลังมีอายุเก่าแก่บางหลังมีอายุกว่าร้อยปี ทั้งมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและสวยงาม เรือนโบราณ ทั้ง 8 หลัง ได้แก่

1. เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 อายุ 94 ย้ายมาปลูก พ.ศ. 2536
2. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 อายุ 94 ย้ายมาปลูก พ.ศ. 2537
3. เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว) สร้างเมื่อ สงครามโลกครั้งที่ 2 ย้ายมาปลูก พ.ศ. 2540
4. เรือนกาแล (พญาวงศ์) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 อายุ 114 ย้ายมาปลูก พ.ศ. 2541
5. ยุ้งข้าว ของเรือนกาแล� (พญาวงศ์) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 อายุ 114 ย้ายมาปลูก พ.ศ. 2542
6. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2439 อายุ 115 ย้ายมาปลูก พ.ศ. 2547
7. เรือนปั้นหยา (อนุสารสุนทร) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2467 อายุ 87 ย้ายมาปลูก พ.ศ. 2548
8. เรือนทรงโคโลเนียล (ลุงคิว) สร้างเมื่อ พ.ศ.2465 อายุ 89
���
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.053-943625�

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประวัติความเป็นมาของเรือนแต่ละหลัง และความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเรือนกาแลล้านนา ได้ที่ http://art-culture.chiangmai.ac.th/museum/[post:24 กุมภาพันธ์ 2554 14:42:10] (view: 210)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.053-943625

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.