ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เชิญร่วมกิจกรรม “สัตวแพทย์ มช. ร่วมทำความดี ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9”
  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มช. ร่วมทำความดี ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” ให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ่ายพยาธิ ฟรี ตลอดเดือนธันวาคม และให้บริการทำหมัน หรือขูดหินปูนในช่องปากสุนัขและแมว จำนวน 88 ตัว พร้อมรับบริจาคเลือดสุนัข เพื่อนำไปช่วยเหลือสุนัขที่เจ็บป่วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มช. ร่วมทำดี ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะจัดขึ้นตลอดเดือนธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในโครงการ “สัตวแพทย์ มช. ร่วมทำความดี ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” ประกอบด้วย การรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงด้วยการให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ่ายพยาธิ ฟรี ตลอดเดือนธันวาคม และให้บริการทำหมัน หรือขูดหินปูนในช่องปากสุนัขและแมว จำนวน 88 ตัว (เฉพาะในรายที่สุขภาพแข็งแรงและต้องนัดล่วงหน้า) ตลอดจนยังจะมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ธนาคารเลือดในสุนัขและกองทุนสงเคราะห์สัตว์

นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าวขอเชิญผู้สนใจนำสุนัขเข้าร่วมโครงการบริจาคเลือด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำเลือดไปช่วยเหลือสุนัขที่เจ็บป่วยและต้องการเลือดในการรักษา โดยสุนัขอาสาสมัครที่จะบริจาคเลือดต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรัง   -  มีอายุระหว่าง 1 – 7 ปี

- ทำวัคซีนประจำปีและถ่ายพยาธิอย่างต่อเนื่อง   - มีน้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม

- ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 2 สัปดาห์ก่อนหน้าการบริจาคเลือด - ไม่เคยได้รับผลิตภัณฑ์เลือดมาก่อน

- ไม่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ภายใน 2 เดือนที่ผ่านมา   - ไม่อยู่ในช่วงการเป็นสัต

  ทั้งนี้ สามารถนำสุนัขอาสาสมัครร่วมบริจาคเลือดได้ตลอดทั้งปีที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.053-948031 หรือ 053-948112 ในวันเวลาราชการ

 (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน)[post:06 ธันวาคม 2559 14:00:46] (view: 237)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.