ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ชีวิตที่ยืนยาวอย่างเป็นสุข ผักและผลไม้ 5 สี 500g : วัน


����� ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากต่างชาติว่าเก่งในเรื่องการเกษตรและอาหารจากความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าส่งออกติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกหลายชนิด อาจกล่าวได้ว่า ไทยเป็นทั้งคลังอาหารและครัวของโลก ด้วยผลกระทบของยุคโลกาภิวัตน์ที่มีต่อคนไทย โดยในด้านสุขภาพ
������ การเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาสุขภาพ อีกทั้งองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ร่วมกันผลักดันนโยบาย เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ “Fruit and Vegetable Promotion Initiative“
������ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ได้มีโครงการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้โดยเริ่มจากเด็กไปสู่ครอบครัว เน้นการบริโภคผักและผลไม้ให้ได้ 5 สี 5 ส่วนต่อวัน ซึ่งจะประกอบไปด้วยสารเคมีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง
������ สีที่หนึ่ง คือ สีขาว ได้แก่ กระเทียม ผักกาดหัวมีสารประกอบเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคือ อะลิซิน (Allicin) อะโจอีน (Ajoene) และ เอสอะลีนซิติน (S-allylcysteine) ซี่งจะช่วยทำลายสารพิษสารก่อมะเร็ง ลดน้ำตาล ลดคลอเรสเทอรอลในเลือด ป้องกันและบรรเทาโรคหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งต้านการแข็งตัวของเลือดและต้านจุลินทรีย์
�������� สีที่สองคือ สีม่วงแดง-น้ำเงิน ได้แก่ กะหล่ำปลีม่วง ผักกาดหัวแดง มะเขือม่วง องุ่น สตรอเบอรี่ มีสารประกอบทางเคมีที่เป็นประโยน์ต่อร่างกายคือ แอนโทไซยานิน (Anthocyanins) ชื่อนี้ทุกคนอาจจะคุ้นหู มีแอนติออกซิแดนท์ ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด (ป้องกันการออกซิเดชั่นของ LDL)
���������สีที่สามคือ สีเขียวเข้ม ได้แก่ กะหล่ำ บร๊อคโคลี่ มีสารประกอบทางเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคือ อินโด กลูโคซิโนเลทซ์ (Indoles, Glucosinolates) ลูติน (Lutein) และฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) จะช่วยป้องกันมะเร็ง (ยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งและเนื้องอก) ป้องกันต้อกระจกและจุดรับภาพเสื่อม ป้องกันเลือดแข็งตัวและป้องกันการอักเสบ
���������สีที่สี่ คือ เหลือง ส้ม ได้แก่ ตระกูลส้ม ฟักทอง แครอท มะละกอ ข้าวโพด มีสารประกอบทางเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคือ เบตาคาโรทีน (Beta Carotene) และซีแซนทีน (Zeaxanthin) จะช่วยป้องกันมะเร็งปอด ลดการดูดซึมคลอเรสเทอรอล และป้องกันต้อกระจกและจุดรับภาพเสื่อม
�������� สีที่ห้าคือ สีแดง ได้แก่ มะเขือเทศ เกรปฟรุต มีสารประกอบทางเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคือ ไลโคปีน มีแอนติออกซิแดนท์ ช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก ป้องกันมะเร็งเต้านม และป้องกันมะเร็งกระดูกต้นคอ
�������� �การใส่ใจต่อสุขภาพ ส่งผลให้คนเรามีชีวิตที่ยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง บทบาทของผักผลไม้จึงเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพ ซื้อผักผลไม้ 5 สี ได้ในงาน 40 ปีโครงการหลวง วันที่ 17-20 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:14 ธันวาคม 2552 13:44:35] (view: 142)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.