ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย  โดยจะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : news-170110161220.2559

[post:10 มกราคม 2560 15:04:04] (view: 361)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.