ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คณะเทคนิคการแพทย์ ตรวจฟรี ไวรัสตับอักเสบบี-ซี เอชไอวี และซิฟิลิส ในโครงการนับหนึ่ง


 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจ ฟรี ไวรัสตับอักเสบบีและซี เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส ในโครงการ “นับหนึ่ง” สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในของประเทศไทย รวมถึงผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่สงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อ โดยให้บริการ ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการ “นับหนึ่ง” เป็นโครงการวิจัยที่ให้บริการการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับไวรัสตับอักเสบบีและซี เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส โดยโครงการนี้มีการวิจัยด้วย ซึ่งดำเนินการโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบัน Institut de recherche pour le Développement  ประเทศฝรั่งเศส การตรวจการติดเชื้อ 4 ชนิดนี้ ได้ดำเนินการโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล ที่สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

เชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส เป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่รุนแรงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี มากกว่า 500,000 คน ในขณะที่มีการประมาณว่ามีผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีถึง 40% ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อนี้ และมีคนมากกว่า 2 ล้านคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีชนิดเรื้อรังที่เสี่ยงต่อการเกิดพังผืดที่ตับและอาจกลายเป็นมะเร็งตับหลังจากอายุ 35 – 40 ปี นอกจากนี้เชื้อซิฟิลิสยังเป็นสาเหตุให้เกิดรอยโรคในสมองที่ร้ายแรงและพบมากขึ้นในประชากรที่มีอายุน้อย ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ จะทำให้ได้รับการดูแลรักษาและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้ ตลอดจนการรักษาหรือการได้รับยานั้นยังสามารถหยุดยั้งการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ กล่าวได้ว่าการตรวจการติดเชื้อเป็นหนทางสู่การรักษา และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนั่นเอง

โครงการ “นับหนึ่ง” มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เพื่อศึกษาหาวิธีใหม่ๆ ให้ประชากรเข้าถึงบริการตรวจการติดเชื้อได้สะดวกและง่าย และเข้าใจมากขึ้นว่าผู้ที่สัมผัสเชื้อหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อควรจะได้รับการตรวจ

โครงการ “นับหนึ่ง” ให้บริการตรวจ ฟรี สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในของประเทศไทย รวมถึงผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่สงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส โดยให้บริการ ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ภายในเขตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในกรณีที่พบว่าติดเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำเป็นการจำเพาะเพื่อเข้าสู่โครงการดูแลรักษาในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

  ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ โทร. 061-681-3399 หรือที่เว็บไซต์ www.napneung.org โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน Expertise France ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากโครงการ The 5% Initiative ประเทศฝรั่งเศส ที่ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้กับโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย โดยได้รับทุนผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 (รหัสโครงการ AMSEC-58FB-003)[post:11 มกราคม 2560 09:43:06] (view: 1343)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.