ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 19”


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ( ม.1-ม.6) เพื่อเข้าร่วม โครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 19” ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2560  เวลา 09.00-16.00น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียง ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ำ และการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นคณาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมผู้ช่วยวิทยากรซึ่งเป็นรุ่นพี่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ผ่านการอบรม จากโครงการรุ่นก่อน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา หมายเลขโทรศัพท์ 0-5327-7855, 09-6253-5393 หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-2806 ในวันและเวลาราชการ หรือ sutidas48@gmail.com และ Fan Page : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา และประชาสัมพันธ์ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
โดยมีค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมท่านละ 3,000 บาท (รวมค่าอาหาร อุปกรณ์การเรียน การฝึกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่ พร้อมรับเกียรติบัตรจากโครงการอบรม) โดยสามารถชำระ ค่าลงทะเบียน เป็นเงินสด ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือโอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 521 – 1 – 65579 - 6 ชื่อบัญชีเงินรายรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสาเนาใบสมัครและ สำเนาการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่มีรายชื่อผู้สมัครอบรมในสาเนาการโอนเงินบัญชีธนาคารด้วย) ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 0-5327-7855 หรือ SCAN ใบสมัครและสาเนาการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และส่งมาที่ sutidas48@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : news-170307145533.pdf

[post:07 มีนาคม 2560 14:55:33] (view: 96)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.