ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


“ทำความดีตามรอยพ่อ รณรงค์ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่เลิกบุหรี่”


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการทำความดีตามรอยพ่อ รณรงค์ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่เลิกบุหรี่ เพี่อเป็นการแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องด้วยพระองค์ทรงให้ความเอาพระทัยใส่ในเรื่องสุขภาพของประชาชน มุ่งหวังให้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ การให้บริการรักษารวมทั้งดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ถือเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ จนทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ในฐานะประเทศที่มีบทบาทสนับสนุนการเคลื่อนไหวรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ตั้งแต่ต้น เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่แก่สาธารณชนทราบ ตลอดจนช่วยเสนอแนะมาตรการป้องกันอันตรายจากการสูบบุหรี่ในเวทีต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
สำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แจกแผ่นพับ สติ๊กเกอร์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แก่ประชาชนในกิจกรรมถนนคนเดิน (วันอาทิตย์) จังหวัดเชียงใหม่
 
(ประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ รายงาน)


[post:09 มีนาคม 2560 09:01:13] (view: 453)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.