ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


รับสมัครนักศึกษา “อาสาสมัคร” งานประชุมวิชาการนานาชาติ


โอกาสสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาถึงแล้ว สำหรับประสบการณ์ในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2 งาน ในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้ 
-The 13th International Conference on Thai Studies จะจัดขึ้นในวันที่ 15- 18 กรกฎาคม 2560
-The 10th International Convention of Asian Scholars จะจัดขึ้นในวันที่ 20- 23 กรกฎาคม 2560
งานประชุมดังกล่าวจะมีผู้ร่วมงานกว่า 2,200 คนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งต้องการอาสาสมัครจำนวน กว่า 100 คน ร่วมเป็นทีมทำงานในส่วนต่างๆ
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
-ประสบการณ์ด้านการจัดการงานประชุมระดับนานาชาติ และมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนกับนักวิชาการ นักวิจัยจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก
-การอบรมที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE: Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions) ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และได้ฝึกปฏิบัติจริง
-อาหารและเครื่องดื่ม (อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) ระหว่างที่มีการจัดงานประชุม, ค่าตอบแทน, เสื้อ T-Shirt คณะทำงาน
 
คุณสมบัติ
-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
-สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ได้ที่https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJr6PkVBuLmyqzNqQMBjt1Eyw62sQWPUwEYLQwYPCIMEZAjQ/viewform
 
สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  29 มีนาคม 2560
 
การฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17- 19 พฤษภาคม 2560
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อทาง icts13.cm@gmail.com หรือ
facebook 13th International Conference on Thai Studies (https://www.facebook.com/icts13)
(คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13/2560 รายงาน)


[post:15 มีนาคม 2560 09:15:47] (view: 232)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.