ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Access English โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ


      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดลองใช้ฐานข้อมูล Access English โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำใช้ไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ สามารถใช้งานได้หลายช่องทาง เช่น สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ใช้ได้ทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์
       ทั้งนี้ สามารถทดลองเข้าใช้ฐานข้อมูล Access English ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases หรือ http://accessenglishnow.com/platform แล้วคลิก Create account กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand (ประเทศไทย) แล้วเลือกสถาบันที่ตนเองสังกัด จากนั้นนำ e-mail ที่สมัคร และ Password ที่กำหนดไปล๊อกอินเข้าใช้งาน ผู้สนใจสามารถสมัครทดลองใช้งานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-4531
 
(ประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุด รายงาน)


[post:16 มีนาคม 2560 09:24:48] (view: 87)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.