ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


เยี่ยมเยือน College of Information and Electrical Engineering (CIEE), Asia University (AU) ประเทศไต้หวัน


 รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือน College of Information and Electrical Engineering (CIEE), Asia University (AU) ประเทศไต้หวัน เพื่อเจรจาความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรควบ 2 ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันในอนาคต โดย Prof. Yao-Nan Lien, Dean ของ CIEEAU ได้เชิญหัวหน้าภาควิชาทั้งหมดของ CIEEAU เข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือ เสนอความเห็นต่อแนวทางการออกแบบหลักสูตรดังกล่าว  ทั้งนี้มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการสร้างหลักสูตรควบ 2 ปริญญาระหว่างสองสถาบัน


[post:17 มีนาคม 2560 13:53:28] (view: 237)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.