ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


เด็กหอ มช. ตามรอยพ่อหลวง


คุณ สุธาสินี สายทอง  รองประธานคณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “เด็กหอ มช. ตามรอยพ่อหลวง” เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาหอพักได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร ทฤษฎีใหม่และงานศิลปาชีพ และได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนภายในหอพักก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บรรยากาศกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความรู้ ความสนุกสนาน ทำให้น้องๆ เพลินเพลินและประทับใจกันมาก
         เสียงสะท้อนจากกิจกรรมนี้ คือ นักศึกษาอยากให้มีกิจกรรมที่ดีเช่นนี้อีกในปีต่อๆไป เพราะความรู้ที่ได้นี้มีค่ามาก เป็นทักษะชีวิตที่หาไม่ได้ในห้องเรียน การได้มาศึกษาในสิ่งที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ทำเพื่อประชาชนชาวไทย ผ่านการจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้นี้ ทำให้นักศึกษาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ นักศึกษาต่างตั้งมั่นว่าจะเป็นคนดีและจะอาสาทำสิ่งดีเพื่อสังคมไทย
 
(คณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษา รายงาน)


[post:31 มีนาคม 2560 11:02:03] (view: 74)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.