ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม


      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้จัดสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ห้องเรียนวัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

      วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) เป็นสาขาของโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่) เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยรับเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงลงมาบวชเรียนเป็นสามเณรเพื่อเข้าศึกษาเล่าเรียน และพำนักอยู่ที่วัดโชติกุนสุวรรณาราม ซึ่งขณะนี้มีสามเณรศึกษาและพักอยู่ที่วัดแห่งนี้จำนวน 170 รูป สามเณรเหล่านี้เมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วจะไปศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่โรงเรียนสาธิตศึกษาและระดับปริญญาตรีที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จึงนับว่าเป็นกลุ่มพุทธศาสนทายาทที่สำคัญยิ่ง

      เนื่องจากปัจจุบันมีสามเณรจำนวนมาก และจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ปีละประมาณ 50 รูป ส่งผลให้ขาดแคลนอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารที่พักและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้จัดสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ห้องเรียนวัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  (บริเวณใกล้กับน้ำตกห้วยแก้ว)

      ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน โดยสามารถส่งเงินร่วมทำบุญไปยัง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชี "โครงการพัฒนาวัดโชติกุนสุวรรณาราม กระทำการโดย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข และ/หรือนางพนิดา จอมจันทร์ยอง และ/หรือนางพรพิมล ใจมั่น" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 667-412958-3
(ประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน)


[post:21 เมษายน 2560 09:41:19] (view: 143)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.