ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก วันพฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย.60
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ส่วนราชการ โรงเรียน และหน่วยงานเอกชน เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีล้านนา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก เวลา 07.00 น. พิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 เวลา 09.09 น. คณะสงฆ์ ประธานในพิธี คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ศรัทธาประชาชน พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี เวลา 09.30 น. จุดพลุสัญญาณ 3 ครั้ง เริ่มประกอบพิธี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา “สารากริวิชชา ณสูตร” ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เป็นประธานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช พ่อขุนงำเมือง พ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมในพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน


[post:19 พฤษภาคม 2560 13:25:53] (view: 124)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.