ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คณะสถาปัตย์ มช. ชวนน้องๆ ร่วมโครงการ “ปลูกต้นกล้า สล่าล้านนา” ฟรี


      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการวิชาการออกสู่ชุมชนโดยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นกล้า สล่าล้านนา” มี 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้

     - กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตรอบรมระยะสั้นเยาวชนกับการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมและการแกะสลักโฟม เรียนระหว่างวันที่ 8-9 และ 15-16 กรกฎาคม 2560 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ รับจำนวน 20 คน หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

     - กิจกรรมที่ 2 : การสืบสานงานช่างลายคำล้านนา เรียนระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม และ 5-6 สิงหาคม 2560 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ รับจำนวน 20 คน หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

      ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา หมายเลขโทรศัพท์ 053-277855, 096-2535393 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล sutidas48@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กำหนดการโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.arc.cmu.ac.th หรือ Facebook : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

(ประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงาน)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : news-170606095923.pdf

[post:06 มิถุนายน 2560 09:56:51] (view: 231)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.