ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


สานสัมพันธ์ผู้ฟัง FM100 “ตามรอยพ่อ ณ โครงการหลวงทุ่งเริง”
            เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ได้จัดโครงการ สานสัมพันธ์ เพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้ฟังกับ FM100 รวมถึงให้ผู้ฟังได้รับความรู้หรือแนวคิดที่ดีไปปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
 
            ในช่วงเช้า หลังลงทะเบียน ณ คณะการสื่อสารมวลชนแล้ว ผู้ฟังจำนวน 50 ท่านและทีมงาน เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงผักอินทรีย์หลายชนิด บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รวมถึงชมกระบวนการคัดเลือกและบรรจุผักลงถุง เพื่อส่งไปจำหน่ายในนามโครงการหลวง

             จากนั้น ผู้ฟังได้เข้าเยี่ยมชมสวนกุหลาบหลวง ในโครงการหลวงทุ่งเริง เพื่อเรียนรู้สายพันธุ์ต่างๆของกุหลาบ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ชมการสาธิตการทำไอศกรีมอโวคาโด แล้วเสร็จ จึงปิดทริปกิจกรรม ด้วยการทำบุญไหว้พระ ณ วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยผู้ฟังได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยถวายวัด สมทบกับทีมงานสถานี เป็นจำนวน 2,000 บาท

            ทั้งนี้ FM100 ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์กับผู้ฟังอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ /พาผู้ฟังไปชมภาพยนตร์ / กิจกรรมเรียนทำข้าวต้มมัดเสวย / นั่งรถรางเขียวชมเมือง เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีและผู้ฟังมีความพึงพอใจในระดับสูง


(สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 รายงาน)

 [post:14 มิถุนายน 2560 15:07:24] (view: 54)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.