ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560


นางพนิดา จอมจันทร์ยอง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ ตุลาการทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560[post:11 กรกฎาคม 2560 10:06:34] (view: 126)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.