ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ขอเชิญชาว มช. ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 17 ก.ค. นี้     ขอเชิญข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงาน ประจำปี 2560-2563  ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยที่สังกัด  

     หากกรณีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่เดินทางไปราชการ ไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือผู้ได้รับอนุมัติให้ลาประเภทต่างๆ ในวัน เวลา ที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ ณ หน่วยเลือกตั้งของคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยที่สังกัด   

     สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานธุรการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-1112
 

ข้อมูล กองบริหารงานบุคคล
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน

[post:14 กรกฎาคม 2560 15:47:04] (view: 57)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.