ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


เชิญร่วมสัมมนา "ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ" ฟรี     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ" ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ การคัดลอกงานเขียนสำหรับการเขียนตำราและหนังสือวิชาการ รวมถึงการสร้างความเข้าใจด้านการใช้ข้อมูลด้านลิขสิทธิ์ให้ถุกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดรับให้คำปรึกษาด้านการจัดพิมพ์หนังสือสำหรับคณาจารย์ที่มีต้นฉบับตำรา/หนังสือที่สมบูรณ์จำนวน 10 ท่าน

     ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่  http://rac.oop.cmu.ac.th/  ภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. ทั้งนี้ คณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับคณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยอื่น ขอความกรุณาชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU PRESS) เลขที่บัญชี 667-281762-7 พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินและแบบตอบรับ มายัง E-mail: cmupress.th@gmail.com(สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงาน)[post:14 กรกฎาคม 2560 15:53:58] (view: 98)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.