ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


เชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ “นวัตกรรมการบริหารการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0”
     นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “นวัตกรรมการบริหารการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และปรานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่การพัฒนา ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ[post:14 กรกฎาคม 2560 15:57:26] (view: 60)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.