ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


นิทรรศการ “ข้ามทะเลดาว” 7-27 ก.ค. 2560 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการ “ข้ามทะเลดาว”  ระหว่างวันที่ 7 – 27 กรกฎาคม 2560 ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17 .00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      “ข้ามทะเลดาว” คือหนทางแห่งความพยายามที่จะข้ามไปยังพื้นที่ในอุดมคติที่มีต่อชีวิต ความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพทางกายภาพของพื้นที่ต่างๆ โดยนำแนวคิดเรื่องการพัฒนา มาคิดทบทวนและมองหาหนทาง ในการก้าวเดินต่อไปของสังคม โดยสะท้อนให้เห็นข้อจำกัดและความเป็นไปได้ ภายใต้เนื้อหาของการพัฒนาในกระบวนการโลกาภิวัฒน์ (Globalization) นับเป็นกระบวนการที่มีปฏิกิริยาต่อกับความเป็นท้องถิ่นนิยม (Localism) ผลตามมาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือแนวคิดแยกขั้วระหว่างความเป็นสากลกับความเฉพาะเจาะจงของท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Hybridization of Culture) ในยุคปัจเจกวิวัฒน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ‘Glocalization’ ที่แต่ละภูมิภาคของโลกมีอิทธิพลต่อกันในหลายมิติ มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จนเกิดการผสมผสานและส่งผลต่อแนวคิดเรื่องการพัฒนา (Development) และปรากฏการณ์ทางสภาวะของสภาพสิ่งแวดล้อมในบริบทต่างๆ

     นิทรรศการนี้อาจเผยให้เห็นถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ การทับซ้อนกันระหว่าง โลกอุดมคติและโลกแห่งความเป็นจริง ที่เราต่างเพียรพยามยามเพื่อจะข้ามไปให้ถึงอีกฝากของฝั่งฝันตามเงื่อนไขต่างๆ เพื่อไม่ให้แกนกลางที่ว่างเปล่าอันเป็นสารัตถะสำคัญถูกกระทบ หากนี่คือความพยามยามวันแล้วคืนเล่า เพื่อที่จะเรียนรู้และต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน บนฐานความคิดที่แตกต่างกัน

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/CMUartcenter/ หรือสอบถาม โทร.0-5321-8279


(หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม รายงาน)[post:14 กรกฎาคม 2560 16:00:16] (view: 40)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.