ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดโครงการคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็ก และใส่ใจความพร้อมทางการเขียนของลูกรัก


           ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็ก Early steps โดย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 1 - 6 ปี เข้าร่วม "โครงการคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็ก" ซึ่งเป็นการคัดกรองพัฒนาการใน 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ ด้านภาษา ด้านกล้ามเนื้อเล็กและการปรับตัว ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน

          นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ คือ "โครงการใส่ใจความพร้อมทางการเขียนของลูกรัก" สำหรับเด็กอายุระหว่าง 3 - 10 ปี เป็นการทดสอบความพร้อมพื้นฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเขียน เช่น รูปแบบการหยิบจับดินสอ ท่าทางในการเขียน การคัดลอกรูปทรง/ตัวอักษร การใช้ส่วนของร่างกายทั้งสองด้านในการทำงานร่วมกันในกิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสามารถลงทะเบียนเพื่อขอนัดเวลาเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0-5393-5094 และ 0-5393-6027 ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2560 ในอัตราค่าบริการ 250 บาท

(ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รายงาน)
[post:20 กรกฎาคม 2560 09:27:05] (view: 142)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.