ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ผลการเลือกตั้งประธาน-รองประธาน สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการเลือกตั้งประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน ประจำปี พ.ศ.2560-2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นั้น ขณะนี้ ผลการดำเนินการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผลการเลือกตั้ง ดังนี้

     1.คุณบุญเลิศ แก้วใส ประธานสภาพนักงาน
     2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นธการกิจกุล รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1
     3.คุณวสุ ละอองศรี รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2


     ทั้งนี้ ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2560 – 19 สิงหาคม 2563งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน
ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล

[post:07 สิงหาคม 2560 11:12:18] (view: 203)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
คุณบุญเลิศ แก้วใส ประธานสภาพนักงาน
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นธการกิจกุล รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
คุณวสุ ละอองศรี รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.