ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


หอศิลป์ มช, เชิญชมนิทรรศการศิลปะสัญจร 35 ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล


���������� หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะสัญจร 35 ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9รัชกาล ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว� ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา และเทิดพระเกียรติยศพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง 9 รัชกาล� โดยเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุดประวัติศาสตร์ของชาติไทย จำนวน 35 ภาพ จากการสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปินมีชื่อ จำนวน 23 คน นิกทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 -28 สิงหาคม 2554 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

������������ นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดรบรรยายพิเศษเรื่อง “ความเป็นมาของ 35ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล” โดย รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ เสาว์คง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต


������������ สำหรับพิธีเปิดงานนิทรรศการ จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post:09 สิงหาคม 2554 09:13:20] (view: 177)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.