ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555


��������� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ จำนวน ๕ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 25 คน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์� วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี จำนวนรับ 10 คน
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 30 คน
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 25 คน
5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน

��������� สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-94-2606-7 หรือสามารถดูรายละเอียดผ่านทาง www.cmuic.cmu.ac.th[post:19 ธันวาคม 2554 16:28:56] (view: 647)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.