ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ปิดสัญญาณชั่วคราวโทรศัพท์ทุกเครือข่ายใน มช. 16 ก.พ 55 เวลา 14.00 - 16.00 น.


����������� บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้เสนอหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแจ้งวันเข้าตรวจวัดระดับสัญญาณการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)จะเข้าดำเนินการ Drive Test� ระบบการส่งสัญญาณการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานที่ฐาน ณ อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ของทุกเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์(AIS Dtac และ True Move) โดยจะมีการปิดสัญญาณชั่วคราว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์� 2555� ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.�[post:15 กุมภาพันธ์ 2555 13:24:32] (view: 216)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.