menu
หน้าแรก ข่าวผู้บริหาร ข่าวการวิจัย บุคคลเด่น มช. ข่าวอบรม สัมมนา ดาวน์โหลด ติดต่อเรา บุคลากร
 
มช. รับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
และเลขานุการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย และตำแหน่งเลขานุการ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาโท เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย และตำแหน่ง เลขานุการ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว  ขอทราบรายละเอียด ได้ที่  กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย  โทร. 0-5394-1112  หรือที่    http://hrmd.oop.cmu.ac.th และ download ใบสมัคร ได้ที่ http://personnel.oop.cmu.ac.th  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย หรือสมัครทาง e-mail ที่  person@chiangmai.ac.th  ในกรณีที่สมัครสอบทาง e-mail กรุณาโทรศัพท์แจ้งที่ หมายเลข 0-5394-1119  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและเป็นการตอบรับการยืนยันในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2553

[post:28 มกราคม 2553 10:43:06] (view: 63)