ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. รับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเลขานุการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย และตำแหน่งเลขานุการ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาโท เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่� เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย�ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย�และตำแหน่ง เลขานุการ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว� ขอทราบรายละเอียด ได้ที่� กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย� โทร. 0-5394-1112� หรือที่��� http://hrmd.oop.cmu.ac.th�และ download ใบสมัคร ได้ที่ http://personnel.oop.cmu.ac.th� และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย หรือสมัครทาง e-mail ที่� person@chiangmai.ac.th� ในกรณีที่สมัครสอบทาง e-mail กรุณาโทรศัพท์แจ้งที่ หมายเลข 0-5394-1119� เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและเป็นการตอบรับการยืนยันในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก� ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26� กุมภาพันธ์� 2553[post:28 มกราคม 2553 10:43:06] (view: 314)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.