menu
˹á Ǽ ǡԨ ؤ . ͺ ǹŴ Դ ؤҡ
 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.
ได้รับการคัดเลือกร่วมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 7
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่


��� �นายสราวุธ ไชยนิน นางสาวเปียทิพย์ บุญชุม และนางสาวธนิดา คำปา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2556 ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

�� �ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันการทุจริต เป็นแกนนำในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีในสังคม มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่วมสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งกับสำนักงาน ป.ป.ช.

[post:21 พฤษภาคม 2556 16:02:47] (view: 99)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่