menu
หน้าแรก ข่าวผู้บริหาร ข่าวการวิจัย บุคคลเด่น มช. ข่าวอบรม สัมมนา ดาวน์โหลด ติดต่อเรา บุคลากร
 
มช. ชวนตระหนักป้องกัน โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายหน้าฝน
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รณรงค์ให้ความรู้ ฉีดหมอกควัน และแจกทรายอะเบต นำไปใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

     ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้โรคหลายชนิด แพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะ โรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค นอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เพราะเป็นช่วงที่ยุงลายซึ่งเป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออกชุกชุมที่สุด

     ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยในรายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออก เชื้อไวรัสนี้จะเข้าสู่ร่างกายคนเรา หลังจากที่โดนยุงลายกัด เชื้อไวรัสจะตายในร่างกายเรา แต่ก่อนที่จะตายเชื้อไวรัสจะไปทำลายหลอดเลือด ทำให้เลือดซึมออกมานอกอวัยวะต่างๆ จึงเรียกว่าโรคไข้เลือดออก  ยุงลายมักออกหากินในตอนกลางวัน แต่มักหลบซ่อนอยู่ในที่มืดๆ ชอบวางไข่ไว้ตามแหล่งน้ำนิ่งๆ หรือน้ำขังที่สะอาดอย่างเช่น น้ำในตุ่มหรือโอ่ง ที่ไม่มีฝาปิดให้มิดชิด น้ำในจานรองกระถางต้นไม้ น้ำในจานรองขาตู้ น้ำในแจกัน หรือแม้แต่กระป๋อง และขันน้ำเก่าๆ ที่วางตั้งทิ้งไว้แล้วปล่อยให้มีน้ำขังอยู่นานๆ ก็อาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้

     เชื้อไข้เลือดออก มีอยู่ด้วยกัน 4 สายพันธุ์ด้วยกัน ซึ่งความรุนแรงของเชื้อจะขึ้นอยู่กับปริมาณของ เชื้อที่ได้รับ และระดับภูมิต้านทานในร่างกายของผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยมีภูมิต้านทานไม่แข็งแรงเพียงพอ อาการป่วยก็จะยิ่งแสดงออกอย่างเฉียบพลันรุนแรง และหากเป็นการติดเชื้อชนิดนี้ซ้ำสอง อาการก็จะยิ่งรุนแรง มากขึ้น บางคนอาจถึงขั้นช๊อคหมดสติ เลือดออกมากและเสียชีวิตได้  ในแต่ละปีจะพบว่าแต่ละสายพันธุ์จะมี การหมุนเวียนกันไป  บางปีสายพันธุ์ที่ 2 ระบาด บางปีสายพันธุ์ที่ 4 ระบาด ทางสาธารณสุขจังหวัดจะมีการ เจาะเลือดผู้ป่วยเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ดูว่าปีนี้สายพันธุ์ไหนระบาดมาก  ซึ่งเชื้อไข้เลือดออกจะวนเวียนอยู่ใน 4 สายพันธุ์สลับกันไปมาในแต่ละปี   

     จากสถิติของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปีนี้พบว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออกมารับการรักษา มีทั้งนักศึกษา  บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มารับการรักษาตั้งแต่เดือนมกราคม จุดนี้น่าเป็นห่วงมาก  โดยปกติแล้วโรคไข้เลือดออกจะมีการระบาดช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน และจะระบาด มากช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี ช่วงไหนฝนตกมากยุงก็ชุม จากสถิติที่ทางสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่แสดงให้ดู พบว่า สถิติของโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่จะคล้ายๆ กัน  ในจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งที่ยุงไม่มาก จึงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าปีนี้โรคไข้เลือดออกอาจจะมีการระบาดเป็นจำนวนมาก จึงต้องช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออก

     อาการของไข้เลือดออก มีอาการคล้ายไข้หวัด  คือ อาจจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ แต่ไข้เลือดออกจะไม่มีน้ำมูก ไอ จามคัดจมูก หากไม่คิดว่าเป็น โรค ไข้เลือดออก อาจจะทำให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต ทั้งนี้ลักษณะที่สำคัญของ ไข้เลือดออกที่พบ คือ มีไข้สูง ทานยาลดไข้ไป2-3 ชั่วโมงกลับมาตัวร้อนมีไข้สูงอีก โดยมากไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอ อาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ อาการไข้สูงมักมีระยะ 3-4 วัน   มีอาการเลือดออก บางคนเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน  มีจุดเลือดออกตามตัว ท้องแขน เป็นต้น  หากมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ และรีบทำการักษา

     ทุกวันนี้ยังไม่มียาที่ใช้รักษาไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยป้องกันการแพร่ของยุง เนื่องจากไข้เลือดออกระบาดโดยมียุงเป็นตัวแพร่พันธุ์ โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลา กลางวันตามบ้านเรือน และโรงเรียน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น  กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

     วิธีที่จะป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการควบคุมการแพร่กระจายของยุงลาย  โดยการกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุง เช่น กะละ ยาง กระป๋อง  หาฝาปิดภาชนะ เช่น โอ่ง ถังน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ อาจจะเลี้ยงปลาเพื่อกินลูกน้ำ หรือใส่สารเคมีเพื่อฆ่าลูกน้ำ

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แจ้งเทศบาลมาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง และมีการจัดตั้งแกนนำ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในคณะ หน่วยงานต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้  เข้าใจวิธีการป้องกันและ อันตรายของโรคไข้เลือดออก สำรวจสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการแจกทราย อะเบตเพื่อนำไปใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากต้องการทรายอะเบทในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3049  

[post:13 มิถุนายน 2556 10:26:31] (view: 117)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่