menu
˹á Ǽ ǡԨ ؤ . ͺ ǹŴ Դ ؤҡ
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เน้นพัฒนาบุคลากรภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคเอกชน
โดยเน้นการบูรณาการความรู้ด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)�

คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา และมีประสบการณ์ในการทำงาน
รายละเอียดการรับสมัคร www.grad.cmu.ac.th

สมัครทาง Internet ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2557
สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 �
สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
053-943573, 053-943519
Email : chancheera.m@cmu.ac.th

[post:09 มกราคม 2557 11:25:17] (view: 76)