ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ประกาศแจ้งการเปิด-ปิดประตู ทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


................................................................................................

ประกาศแจ้งการเปิด-ปิดประตู ทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* ประตูหน้า – ประตูหอนาฬิกา
กำหนดใช้ช่องทางเข้า-ออกทางเดียวตามที่เคยปฏิบัติ
ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

* ประตู ปตท. – ประตูคณะเกษตร
ปิดเวลา 18.00 น. เปิดเวลา 06.00 น.

................................................................................................[post:19 พฤษภาคม 2553 16:09:23] (view: 546)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.