menu
หน้าแรก ข่าวผู้บริหาร ข่าวการวิจัย บุคคลเด่น มช. ข่าวอบรม สัมมนา ดาวน์โหลด ติดต่อเรา บุคลากร
 
 
ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาืวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ http://www.prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2556
เดือน ธันวาคม 2556
สัปดาห์ที่ -46 วัน อังคาร ที่ 31 ธันวาคม 2556 (view: 81)
 
เรื่อง : สถาปัตย์ มช. จับมือ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ – ลำพูน
อบรมหลักสูตร “การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”

คุณนนท์ หิรัญเชษฐ์
เลขาธิการสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่-ลำพูน

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ -46 วัน จันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2556 (view: 47)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2556 (view: 69)
 
เรื่อง : ชุดตรวจสอบปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ในน้ำมันพืชอย่างง่าย
โดย ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2556 (view: 76)
 
เรื่อง : มช. วิจัยสำเร็จ ผลิต “ถั่งเฉ้า” จากดักแด้ไหมแห่งแรกของไทย
อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 25 ธันวาคม 2556 (view: 85)
 
เรื่อง : ผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (STeP ) และแผนงานในอนาคต
โดย อ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2556 (view: 82)
 
เรื่อง : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (STeP )
ศูนย์ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและการต่อยอดงานวิจัยเชิงธุรกิจ
โดย อ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2556 (view: 75)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556 (view: 76)
 
เรื่อง : Class Librarian : บริการเชิงรุกสู่ห้องเรียน โดยห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โดย คุณอรพรรณ การคนซื่อ
งานห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556 (view: 89)
 
เรื่อง : เครื่องต้นแบบกำจัดด้วงงวงข้าวด้วยคลื่นวิทยุ ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี งานวิจัยจากเกษตร มช.
โดย รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 18 ธันวาคม 2556 (view: 79)
 
เรื่อง : รอบรู้วิถีล้านนา : หญ้าเมืองวาย พญายอ
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2556 (view: 71)
 
เรื่อง : เศรษฐศาสตร์ มช. จัดสัมมนาครั้งพิเศษ “มองเศรษฐกิจไทยในอนาคต ปี 2557” วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2557
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2556 (view: 71)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556 (view: 97)
 
เรื่อง : โครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์นาโน
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
โดย อ.ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์
นักวิจัยและนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2556 (view: 69)
 
เรื่อง : วิถีล้านนาน่ารู้ : มันแกว
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2556 (view: 85)
 
เรื่อง : วิถีล้านนาน่ารู้ : กระถิน
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 10 ธันวาคม 2556 (view: 86)
 
เรื่อง : หลักของฮวงจุ้ยในบ้านกับความรู้ทางสถาปัตยกรรม
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 09 ธันวาคม 2556 (view: 78)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 06 ธันวาคม 2556 (view: 73)
 
เรื่อง : วิธีการจัดการกับความเครียดในยุคสังคมเร่งด่วน
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 05 ธันวาคม 2556 (view: 75)
 
เรื่อง : ห้องปฏิบัติการเพื่อออกแบบโมเดลและการจำลองโดยวิธีคอมพิวเตอร์ (CSML)
ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 04 ธันวาคม 2556 (view: 73)
 
เรื่อง : เส้นทางท่องเที่ยวเดินเท้าในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่
โดย อ.อนฏ กิจนุกูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 03 ธันวาคม 2556 (view: 80)
 
เรื่อง : The 7th International Conference on Software, Knowledge,
Information Management and Applications (SKIMA 2013)
โดย อ.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 02 ธันวาคม 2556 (view: 87)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     
เดือน พฤศจิกายน 2556
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (view: 68)
 
เรื่อง : ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ในอาคาร
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2556 (view: 77)
 
เรื่อง : พยาธิในกลุ่มที่มีเห็บเป็นตัวนำโรคในเลือดของสุนัข
โดย รศ.น.สพ.นิวัฒน์ สินสุวงศ์
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2556 (view: 79)
 
เรื่อง : การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการใช้งานของคนในเมือง: ทางสัญจร และพื้นที่พักผ่อนสาธารณะ
โดย อ.หญิง ผโลปกรณ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2556 (view: 47)
 
เรื่อง : คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เริ่มด้วยสัมมนามองเศรษฐกิจไทยในอนาคต ปี 2557 ในวันที่ 18 .ค. 56 นี้ เป็นกิจกรรมแรก
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (view: 80)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 (view: 81)
 
เรื่อง : ร่วมตามหาแรงบันดาลใจและเทคนิคในการเขียนกับกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน
ในงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 20 วันที่ 26 พ.ย.- 3 ธ.ค. นี้ ที่สำนักหอสมุด มช.
โดย คุณจตุพร คุณยศยิ่ง
คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2556 (view: 85)
 
เรื่อง : แนะนำศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
โดย ผศ.ดร.สกุณณี บวรสมบัติ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (view: 50)
 
เรื่อง : หน่วยสาธิตสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก จุดคอนเน็คสายใยที่ไม่ต่างจากบ้าน โดยคณะพยาบาล มช.
โดย คุณนพวรรณ รัตนดำรงอักษร
หัวหน้าหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2556 (view: 54)
 
เรื่อง : ขอเชิญตรวจสุขภาพใน “โครงการลดอ้วน ลดเบาหวาน ห่างไกลโรค”
14- 27 พ.ย. 56 กับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย คุณวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 (view: 76)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 (view: 85)
 
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 20
26 พ.ย.-3 ธ.ค.56 ณ สำนักหอสมุด มช.
โดย คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 (view: 67)
 
เรื่อง : ชนิดของกฐิน : จุลกฐิน มหากฐิน กฐินสามัคคี
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 (view: 86)
 
เรื่อง : คำแนะนำสำหรับปัญหาการใช้ยาที่พบได้บ่อย
โดย เภสัชกรหญิง อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 (view: 99)
 
เรื่อง : โรคผึ้ง-เกสร
โดย รศ.ดร.ภานุวรรณ จันทวรรณกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
คุณวรรณภา มุขพลอย นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
คุณประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
คุณชัยณรงค์ สินภู นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 (view: 63)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2556 (view: 91)
 
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 20
26 พ.ย.-3 ธ.ค.56 ณ สำนักหอสมุด มช.
คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 07 พฤศจิกายน 2556 (view: 109)
 
เรื่อง : ความหมายและความสำคัญของกฐิน
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 06 พฤศจิกายน 2556 (view: 135)
 
เรื่อง : ชุดตรวจสอบปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ในน้ำมันพืชอย่างง่าย
โดย ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 05 พฤศจิกายน 2556 (view: 139)
 
เรื่อง : ไรผึ้ง
โดย รศ.ดร.ภานุวรรณ จันทวรรณกูร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
คุณกิตติพงษ์ คงพินิจบรรจง
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
คุณนินาท บัววังโป่ง
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2556 (view: 110)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 01 พฤศจิกายน 2556 (view: 123)
 
เรื่อง : ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (พลอพอลิส-ถั่วเน่า)
โดย รศ.ดร.ภานุวรรณ จันทวรรณกูร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณศิริกาญจน์ สันพา
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณพัชรินทร์ โพธิ์เกษม
นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน ตุลาคม 2556
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 (view: 116)
 
เรื่อง : หลักของฮวงจุ้ยในที่ทำงานกับความรู้ทางสถาปัตยกรรม
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 30 ตุลาคม 2556 (view: 109)
 
เรื่อง : สูตรความสำเร็จในการทำงานหรืออาชีพ ด้วย 5 ใจ
โดย รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2556 (view: 129)
 
เรื่อง : น้ำผึ้ง
โดย รศ.ดร.ภานุวรรณ จันทวรรณกูร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณแพรธินี ปัทมยุตานนท์
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556 (view: 108)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556 (view: 119)
 
เรื่อง : การให้บริการห้องสมุด สำหรับบุคคลทั่วไป
โดย คุณวีระชาติ ทาลึ
ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2556 (view: 76)
 
เรื่อง : ประเภทและลักษณะการตานก๋วยสลาก
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 23 ตุลาคม 2556 (view: 112)
 
เรื่อง : ความเป็นมาและกิจกรรมของกิ๋นก๋วยสลาก
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 (view: 113)
 
เรื่อง : มช. พัฒนาภาวะผู้นำแก่นักศึกษา ในโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โดย รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2556 (view: 113)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2556 (view: 117)
 
เรื่อง : ความหมายของกิ๋นก๋วยสลาก
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2556 (view: 112)
 
เรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมแข่งขันและสมทบทุน
“การแข่งขันกอล์ฟการกุศล” ศุกร์ที่ 1 พ.ย. 56 เพื่อนำรายได้ปรับปรุงอาคารเรียน
โดย รศ.ธีระ วิสิทธิพานิชย์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 16 ตุลาคม 2556 (view: 110)
 
เรื่อง : วิธีการจัดการกับความเครียดในยุคสังคมเร่งด่วน
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2556 (view: 113)
 
เรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์ มช. เปิดกระบวนวิชาใหม่ "คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม" 201117
อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2556 (view: 104)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556 (view: 132)
 
เรื่อง : ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันเชียงใหม่ (American Corner)
โดย คุณศุภวรรณ อาจกล้า
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2556 (view: 98)
 
เรื่อง : ธรรมเนียมเข้าวัดชาวล้านนา : ใส่ข้าวจั๋งหัน , รับศีล, รับพรพระสงฆ์, แผ่กุศล, ลาพระเจ้า
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสิรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 09 ตุลาคม 2556 (view: 113)
 
เรื่อง : วิธีการรับมือกับโรคตื่นตระหนก
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 08 ตุลาคม 2556 (view: 138)
 
เรื่อง : ค่ายสนุก 5 วันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19
โดย อ.ดร.ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ
และคุณพิลาศลักษณ์ คุ้มแคว้น
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 07 ตุลาคม 2556 (view: 107)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 04 ตุลาคม 2556 (view: 108)
 
เรื่อง : ธรรมเนียมเข้าวัดชาวล้านนา : ใส่ขันนำตาน, ขันศีล, ฮอมน้ำหยาด, ใส่ข้าวพระเจ้า
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสิรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 03 ตุลาคม 2556 (view: 111)
 
เรื่อง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 19
ระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2556
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 02 ตุลาคม 2556 (view: 159)
 
เรื่อง : ค่าย JUNIOR SCIENCE CAMP ครั้งที่ 6
โดย ผศ.ดร.สุนันทา วังกานต์ และคุณสินีนาฏ วงศ์เงิน
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน อังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2556 (view: 110)
 
เรื่อง : การแข่งขันการการออกแบบเคสสมาทร์โฟน
“The Otterbox Young Design Engineering Award 2013 - Thailand”
โดย คุณพิริยมาศ ศิริชัย
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน กันยายน 2556
สัปดาห์ที่ 6 วัน จันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 (view: 117)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556 (view: 160)
 
เรื่อง : ค่ายสนุก 5 วันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19
โดย อ.ดร.ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ และคุณพิลาศลักษณ์ คุ้มแคว้น
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 (view: 113)
 
เรื่อง : การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา
โดย อ.รัศมิ์ลภัส ศิริวัฒน์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 25 กันยายน 2556 (view: 123)
 
เรื่อง : เศรษฐกิจเอเชีย ปี 2013
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 24 กันยายน 2556 (view: 136)
 
เรื่อง : แอนิเมชันไทยในอนาคต
โดย อ.แพรวไพลิน สุนทรัตตา
อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 (view: 113)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 (view: 113)
 
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงาน Happy Medical Book Day ครั้งที่ 9
มหกรรมหนังสือ สื่อการศึกษาแห่งปี
วันที่ 7-11 ตุลาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.
โดย คุณชมพูนุช สราวุเดชา
หัวหน้างานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 (view: 119)
 
เรื่อง : การสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
โดย ศ.ดร.อิโตะ โนบุทากะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ อ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 18 กันยายน 2556 (view: 258)
 
เรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์ มช. เปิดกระบวนวิชาใหม่
"คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม" 201117
โดย อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 (view: 146)
 
เรื่อง : วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โดย อ.เฉลิมพล คงจิตต์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 (view: 114)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2556 (view: 129)
 
เรื่อง : ธรรมเนียมเข้าวัดชาวล้านนา : นพพระไหว้ธรรม (ข้าวตอก ดอกไม้ ลำเทียน), จิ เจาะ แหมะ
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสิรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2556 (view: 128)
 
เรื่อง : ทำไมเด็กไทยต้องเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น
โดย ศ.ดร.อิโตะ โนบุทากะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ อ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 11 กันยายน 2556 (view: 113)
 
เรื่อง : ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศซีเรีย
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 10 กันยายน 2556 (view: 117)
 
เรื่อง : USR : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับความรับผิดชอบต่อสังคม
โดย รศ.ดร.บุญสวาท พฤกษิกานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 09 กันยายน 2556 (view: 112)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 (view: 447)
 
เรื่อง : ศูนย์สนเทศภาคเหนือ กับการบริการสารสนเทศท้องถิ่น
โดย คุณธันย์ชนก อากรปรุ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 (view: 119)
 
เรื่อง : ธรรมเนียมเข้าวัดชาวล้านนา : ถอดเกือกเข้าวัด, นพพระไหว้ธรรม, ใส่ขันแก้วทั้งสาม
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสิรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 04 กันยายน 2556 (view: 173)
 
เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และรับหนังสือเพื่อเชียงใหม่ : งานแปลงเมือง
โดย รศ.สมโชติ อ๋องสกุล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 03 กันยายน 2556 (view: 122)
 
เรื่อง : ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 02 กันยายน 2556 (view: 121)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน สิงหาคม 2556
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 (view: 115)
 
เรื่อง : ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS 2013
มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน 15-19 ตุลาคม 2556
โดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556 (view: 119)
 
เรื่อง : เครื่องสังเคราะห์ฟิล์มบางของโลหะออกไซด์ โดยกระบวนการสปาร์ค เทคโนโลยีการเคลือบผิวระดับนาโน
นวัตกรรมใหม่ กระจกทำความสะอาดตัวเอง รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555
โดย รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 (view: 112)
 
เรื่อง : คณะเศรษฐศาสตร์ มช. ประชุมวิชาการนานาชาติพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 (view: 121)
 
เรื่อง : สถาปัตยกรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่อาคาร
แต่สถาปัตย์อยู่รอบๆ ตัวเรา ตอนที่ 2
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
และ อ.ซี เลียง ฮวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 (view: 120)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556 (view: 112)
 
เรื่อง : จริยธรรมในงานวิชาการ
โดย คุณธนะพันธุ์ การคนซื่อ
หัวหน้างานห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556 (view: 122)
 
เรื่อง : บัณฑิตวิทยาลัย มช. เปิดเทอมสิงหาคมรับอาเซียน
โดย รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 (view: 115)
 
เรื่อง : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ขอเชิญนักเรียน ร่วม Open House เปิดบ้านสถาปัตย์ 23 ส.ค. นี้
โดย อ.กานต์ คำแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556 (view: 114)
 
เรื่อง : สถาปัตย์ มช. ขอเชิญร่วมกิจกรรม FACMU TALK และ Lecture Series
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 (view: 107)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 (view: 116)
 
เรื่อง : ผลงานวิจัย ประจำปี 2555 ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
โดย รศ.ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 (view: 80)
 
เรื่อง : สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS)
โดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556 (view: 110)
 
เรื่อง : ภาวะเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรก และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2556 (view: 110)
 
เรื่อง : สถาปัตยกรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่อาคาร แต่สถาปัตย์อยู่รอบๆ ตัวเรา ตอนที่ 2
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์ และ อ.ซี เลียง ฮวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2556 (view: 103)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 09 สิงหาคม 2556 (view: 117)
 
เรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ Play &Learn @Human Library
โดย คุณคัทลียา ปริชานิ
หัวหน้างานห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 08 สิงหาคม 2556 (view: 121)
 
เรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์ มช. เชิญร่วมงาน
“งานวิจัยสู่อุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 15 ส.ค. นี้
รศ.ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
คุณบงกช บุปผา
คุณวันทนีย์ ปุรณะสกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 07 สิงหาคม 2556 (view: 82)
 
เรื่อง : ภาวะเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 06 สิงหาคม 2556 (view: 89)
 
เรื่อง : สถาปัตยกรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่อาคาร แต่สถาปัตย์อยู่รอบๆ ตัวเรา ตอนที่ 1
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์ และ อ.ซี เลียง ฮวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 05 สิงหาคม 2556 (view: 112)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 02 สิงหาคม 2556 (view: 117)
 
เรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2556
วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2556
โดย รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 01 สิงหาคม 2556 (view: 119)
 
เรื่อง : หลักของฮวงจุ้ยในที่ทำงานกับความรู้ทางสถาปัตยกรรม
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน กรกฎาคม 2556
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 (view: 70)
 
เรื่อง : ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
โดย ผศ.ดร.สมพร จันทระ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2556 (view: 75)
 
เรื่อง : ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2556 (view: 74)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2556 (view: 108)
 
เรื่อง : ห้องปฏิบัติการเพื่อออกแบบโมเดลและการจำลองโดยวิธีคอมพิวเตอร์ (CSML)
โดย ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556 (view: 88)
 
เรื่อง : การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : โควตา และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
โดย ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2556 (view: 74)
 
เรื่อง : เศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นกับผลกระทบต่อไทย
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2556 (view: 113)
 
เรื่อง : แนะนำศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
โดย ผศ.ดร.สกุณณี บวรสมบัติ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2556 (view: 104)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2556 (view: 104)
 
เรื่อง : ห้องสมุดกับการเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียน
โดย คุณแพรวนภา ศรีวรรณตัน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2556 (view: 82)
 
เรื่อง : การผลิตชาเขียว ด้วยวิธีอบแห้งแบบอินฟาเรด
ภายใต้สภาวะสุญญากาศและปั๊มความร้อน ร่นระยะเวลา ประหยัดพลังงาน
โดย คุณอัจฉรา เทียมภักดี
หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2556 (view: 94)
 
เรื่อง : นักวิจัย มช. สกัดผลมะเกี๋ยงต้านมะเร็ง
โดย ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
ภาควิชาชีวะเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2556 (view: 101)
 
เรื่อง : โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟแวร์ 56
โดย อ.ภคินี อริยะ
ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2556 (view: 103)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 (view: 106)
 
เรื่อง : โครงการบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนา
สู่การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
ห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2556 (view: 83)
 
เรื่อง : วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. นำนักศึกษาใหม่
สักการะพระธาตุหริภุญไชยและพระนางจามเทวี จังหวัดลำพูน ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม นี้
อ.ดร.ภักดีกุล รัตนา
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2556 (view: 111)
 
เรื่อง : ผีปู่แสะย่าแสะ , ผีมด ผีเม็ง , ผีเจ้านาย
อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 09 กรกฎาคม 2556 (view: 81)
 
เรื่อง : ผีครู , ผีปู่ย่า
อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 08 กรกฎาคม 2556 (view: 107)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 05 กรกฎาคม 2556 (view: 113)
 
เรื่อง : ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มช.
บริการและกิจกรรมสนับสนุนการเป็นแหล่งสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โดย คุณพรพิศ เดชาวัฒน์
บรรณารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุด คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 04 กรกฎาคม 2556 (view: 121)
 
เรื่อง : มช. จัดประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์แนะแนว
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557
โดย ผศ.ทศพร พิชัยยา
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 03 กรกฎาคม 2556 (view: 122)
 
เรื่อง : เลี้ยงผีเดือน 9 เหนือ , ผีขุนน้ำ
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน อังคาร ที่ 02 กรกฎาคม 2556 (view: 133)
 
เรื่อง : “ลูกช้างขึ้นดอย” เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556
สืบฮีตขึ้นดอย โตยฮอยครูบา มหาวิทยาลัยแห่งล้านนา สู่ 5 ทศวรรษ มช.
โดย นายศรายุทธ สุทธจิตต์
นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน จันทร์ ที่ 01 กรกฎาคม 2556 (view: 114)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน มิถุนายน 2556
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2556 (view: 118)
 
เรื่อง : หลักของฮวงจุ้ยในบ้านกับความรู้ทางสถาปัตยกรรม
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2556 (view: 102)
 
เรื่อง : โครงการผลิตเมมเบรนอิเล็คโทรดแอสเสมบลี่ สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดพอลลิเมอร์อิเล็กโทรไลท์เมมเบรน
โดย อ.ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 26 มิถุนายน 2556 (view: 91)
 
เรื่อง : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตอนที่ 2
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2556 (view: 131)
 
เรื่อง : การใช้ไคโตซานเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์ในอาหาร
โดย อ.ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 (view: 83)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2556 (view: 146)
 
เรื่อง : แนะนำบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด มช.
โดย คุณ ภิญญาพัชญ์ ญานะคำ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556 (view: 116)
 
เรื่อง : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตอนที่ 1
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2556 (view: 129)
 
เรื่อง : ซอฟต์แวร์กับการออกกำลังกาย
โดย อ.กิตติธัช สุตีคา
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2556 (view: 99)
 
เรื่อง : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการความรู้ในองค์กร
โดย อ.อัจฉรา คำอักษร
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2556 (view: 122)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556 (view: 119)
 
เรื่อง : ห้องสมุดสมัยใหม่กับการให้บริการ
โดย คุณนพพร เพียรพิกุล
หัวหน้างานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 (view: 120)
 
เรื่อง : ไข้เลือดออก ภัยร้ายหน้าฝน
โดย ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 12 มิถุนายน 2556 (view: 84)
 
เรื่อง : เก็บออมอย่างไรภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน : ทองคำ พันธบัตร กองทุน
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2556 (view: 126)
 
เรื่อง : วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการจัดการความรู้ ถึง 21 มิ.ย. 2556
โดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2556 (view: 100)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 07 มิถุนายน 2556 (view: 125)
 
เรื่อง : เครื่องต้นแบบเพื่อเคลือบอุนุภาคนาโนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย อ.ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 06 มิถุนายน 2556 (view: 102)
 
เรื่อง : นโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ มช. ประจำปี 2556
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 05 มิถุนายน 2556 (view: 88)
 
เรื่อง : เก็บออมอย่างไรภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน : ทองคำ พันธบัตร กองทุน
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 04 มิถุนายน 2556 (view: 135)
 
เรื่อง : หลักสูตรธุรกิจเกษตร ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท เปิดรับสมัคร ถึง 21 มิ.ย. 2556
โดย ผศ.ดร.กมล งามสมสุข
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 03 มิถุนายน 2556 (view: 112)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน พฤษภาคม 2556
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2556 (view: 108)
 
เรื่อง : ทำไมคนเราจึงติดบุหรี่และวิธีเลิกบุหรี่ด้วยสมุนไพร
โดย ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2556 (view: 127)
 
เรื่อง : ประโยชน์ของภาษาอังกฤษกับการเรียนเศรษฐศาสตร์
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2556 (view: 155)
 
เรื่อง : ผลงานห้องวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มช.
โดย อ.ดร.วรานนท์ อนุกูล
หัวหน้าห้องวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2556 (view: 221)
 
เรื่อง : ห้องวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มช. แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย
โดย อ.ดร.วรานนท์ อนุกูล
หัวหน้าห้องวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2556 (view: 140)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2556 (view: 120)
 
เรื่อง : HAS Center เปิดหลักสูตรสู่อาชีพพนักงานสายการบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
“The Cabin Crew Course” อบรมเสาร์-อาทิตย์ 15 มิ.ย. – 13 ก.ค. 2556
คุณเฉิดฉาน สาธุวงษ์
ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2556 (view: 140)
 
เรื่อง : ป๋าเวณีเตียวขึ้นธาตุดอยสุเทพ
อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2556 (view: 105)
 
เรื่อง : ป๋าเวณีเดือนแปด
อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2556 (view: 113)
 
เรื่อง : สโมสรนักศึกษา มช. จัดกิจกรรมรับน้องรถไฟ ก้าวไกลสู่อาเซียน 2556
วันที่ 22-23 พ.ค.นี้ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง สู่สถานีเชียงใหม่
นายศุภกร วงศ์สุข
ผู้รับผิดชอบโครงงานรับน้องรถไฟ ประจำปี 2556 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2556 (view: 89)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2556 (view: 140)
 
เรื่อง : กิจกรรมต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ สู่ร่มแดนช้าง มช.
โดย นายศรายุทธ สุทธจิตต์
นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556 (view: 108)
 
เรื่อง : ความหมายของคำที่เปลี่ยนไปในภาษาข่าว
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2556 (view: 102)
 
เรื่อง : การเปิด 3G กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2556 (view: 138)
 
เรื่อง : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
โดย ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช
อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2556 (view: 96)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2556 (view: 138)
 
เรื่อง : สูตรความสำเร็จในการทำงานหรืออาชีพ ด้วย 5 ใจ
รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 09 พฤษภาคม 2556 (view: 130)
 
เรื่อง : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ผศ.ดร.วินิตา บุญโยดม
หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 08 พฤษภาคม 2556 (view: 147)
 
เรื่อง : สัมมนา Logistics Showcase 56 "เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ กลไกสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจในยุค AEC”
วันที่ 16 พ.ค. นี้ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 07 พฤษภาคม 2556 (view: 145)
 
เรื่อง : คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เปิดหลักสูตร ป.โท ด้านการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โดยผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
และ อ.อภิชาติ ชมภูนุช
กรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 06 พฤษภาคม 2556 (view: 139)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 03 พฤษภาคม 2556 (view: 134)
 
เรื่อง : สิบสองนักษัตรกับสำนวนไทย ตอนที่ 2
รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 02 พฤษภาคม 2556 (view: 145)
 
เรื่อง : การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรกับ AEC:
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของภาคเหนือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.อภิชาติ ชมภูนุช
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 01 พฤษภาคม 2556 (view: 135)
 
เรื่อง : ธุรกิจห้างสรรพสินค้า การรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยวในเชียงใหม่
อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน เมษายน 2556
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 30 เมษายน 2556 (view: 140)
 
เรื่อง : การแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ งานฉลองครบรอบ 50 ปี มช.
และการเตรียมพร้อมเจ้าภาพกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์” วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557
รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2556 (view: 146)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556 (view: 174)
 
เรื่อง : สิบสองนักษัตรกับสำนวนไทย ตอนที่ 1
รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2556 (view: 160)
 
เรื่อง : แก้วพรุนบำบัดน้ำเสียและยับยั้งเชื้อ E.coli ในตู้ปลา
อ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2556 (view: 112)
 
เรื่อง : ภาวะเศรษฐกิจเชียงใหม่กับการปรับตัวรับอาเซียน
อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 23 เมษายน 2556 (view: 131)
 
เรื่อง : ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษายุคดิจิตอล
ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 (view: 131)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2556 (view: 150)
 
เรื่อง : การเตรียมความพร้อมของวิชาชีพสถาปนิกสู่เสรีอาเซียน
อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2556 (view: 146)
 
เรื่อง : ความรู้จากปฏิทิน ประเพณีและพิธีกรรมในเดือนเมษายนของชาวล้านนา
(ขึ้นท้าวทั้ง 4 ส่งเคราะห์บ้าน สืบชะตาบ้าน)
รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 17 เมษายน 2556 (view: 113)
 
เรื่อง : ความรู้จากปฏิทิน ประเพณีเชิงบุญในเดือนเมษายนของชาวล้านนา
(ปีใหม่รดน้ำสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย ดำหัว)
รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 16 เมษายน 2556 (view: 130)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
ม.ล.กัตติกา ละอองศรี และ คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 15 เมษายน 2556 (view: 131)
 
เรื่อง : วันเนาและวันพญาวัน
อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2556 (view: 304)
 
เรื่อง : วันสังขารล่อง
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2556 (view: 351)
 
เรื่อง : ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มช. (HAS Center) ให้บริการรับสมัครสอบ TOEIC
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช.
โดย อ.วลัยภรณ์ ตันติคณางกูร และคุณไกรพล ปัญญาสุ
ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 10 เมษายน 2556 (view: 177)
 
เรื่อง : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ 2
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 09 เมษายน 2556 (view: 304)
 
เรื่อง : คำที่เกี่ยวกับวัด
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 08 เมษายน 2556 (view: 125)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย ม.ล.กัตติกา ละอองศรี และ คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 05 เมษายน 2556 (view: 125)
 
เรื่อง : เชิญชมดนตรีการกุศลและร่วมบริจาคเพื่อการศึกษา
“เพลงศิลปินล้านนา น้องๆอำเภอกัลยาฯได้เล่าเรียน” 11 เม.ย.นี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
โดย คุณเฉิดฉาน สาธุวงษ์
ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 04 เมษายน 2556 (view: 175)
 
เรื่อง : การสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยคลื่นไมโครเวฟ
เทคโนโลยีสีเขียว ประหยัดเวลา ลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย ดร.สรณะ สมโน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 03 เมษายน 2556 (view: 117)
 
เรื่อง : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ 1
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน อังคาร ที่ 02 เมษายน 2556 (view: 136)
 
เรื่อง : เกษตร มช. ขอเชิญเที่ยวงาน “กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2556” 3-5 เมษายน นี้
โดย รศ.ธีระ วิสิทธิ์ พานิช
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน จันทร์ ที่ 01 เมษายน 2556 (view: 156)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว และศุภวรรณ ขำเจริญ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน มีนาคม 2556
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2556 (view: 328)
 
เรื่อง : ปอยหลวง : การเฉลิมฉลองศาสนสถาน
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2556 (view: 135)
 
เรื่อง : HAS Center มช. ศูนย์สอบ TOEFL iBT อย่างเป็นทางการแห่งเดียวในภาคเหนือ
โดย คุณเฉิดฉาน สาธุวงษ์
ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 20 มีนาคม 2556 (view: 126)
 
เรื่อง : ประโยชน์และผลกระทบของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2556 (view: 149)
 
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหม ครั้งที่ 10 “นุ่มผ้าคราม นอนเฮือนเขียว”
28-31 มี.ค.นี้ ณ โครงการสาธิตบ้านประหยัดพลังงาน สถาปัตย์ มช.
คุณนิตยา มหาไชยวงศ์
ผู้จัดการศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     

1<<   หน้าปัจจุบัน 2/4    >>3
1 2 3 4