menu
˹á Ǽ ǡԨ ؤ . ͺ ǹŴ Դ ؤҡ
 
 
ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาืวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ http://www.prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2557
เดือน ธันวาคม 2557
สัปดาห์ที่ -47 วัน พุธ ที่ 31 ธันวาคม 2557 (view: 50)
 
เรื่อง : การปล่อยปลาสู่ธรรมชาติ VS เอเลี่ยนสปีชีส์

โดย นายสัตวแพทย์ ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ -47 วัน อังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2557 (view: 71)
 
เรื่อง : แท๊บเล็ต กระดานชนวนยุคใหม่กับปัญหาที่มองเห็น

โดย รองศาสตราจารย์ สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ -47 วัน จันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2557 (view: 71)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557 (view: 34)
 
เรื่อง : ประเพณีเข้ากรรม อยู่กรรม เข้าโสสานกรรม

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2557 (view: 30)
 
เรื่อง : โรคปลาสู่คน

โดย น.สพ.ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 24 ธันวาคม 2557 (view: 40)
 
เรื่อง : Naso form นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

โดย ผศ. ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 24 ธันวาคม 2557 (view: 30)
 
เรื่อง : Naso form นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

โดย ผศ. ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557 (view: 44)
 
เรื่อง : งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 21
วันที่ 19-24 มกราคม 2558 บริเวณทิศเหนือของศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 22 ธันวาคม 2557 (view: 35)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม 2557 (view: 30)
 
เรื่อง : ประเพณีเดือน 3 สู่ข้าวเอาขวัญ ฮ้องขวัญแม่โพสพ

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2557 (view: 33)
 
เรื่อง : ยาและสารเคมี การบำบัดน้ำ สำหรับสัตว์น้ำ

โดย น.สพ.ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 17 ธันวาคม 2557 (view: 31)
 
เรื่อง : ประชุมวิชาการระดับชาติ “รัฐศาสตร์ฯ มช. 50 ปี ทำดีเพื่อสังคม” 24-25 ธันวาคม 2557

โดย รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตระการศิรินนท์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557 (view: 43)
 
เรื่อง : ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

โดย คุณปารวีย์ กุณะแสงคำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 15 ธันวาคม 2557 (view: 36)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557 (view: 44)
 
เรื่อง : ภาษาไทยน่ารู้ : คำที่หมายถึง ผู้นำ และ การยกย่อง

โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2557 (view: 47)
 
เรื่อง : อาหารสำหรับปลาสวยงาม

โดย น.สพ.ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 10 ธันวาคม 2557 (view: 38)
 
เรื่อง : ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดอบรมการพัฒนาที่ปรึกษาตามความต้องการในพื้นที่ (ด้านเกษตรแปรรูป) รับสมัครถึง 12 ธ.ค.57

โดย คุณปารวีย์ กุณะแสงคำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 09 ธันวาคม 2557 (view: 40)
 
เรื่อง : ประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ
ประจำปี 2557 วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557

โดย อาจารย์ น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
ผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ และ หัวหน้าศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 08 ธันวาคม 2557 (view: 34)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 05 ธันวาคม 2557 (view: 34)
 
เรื่อง : อาการของปลาป่วย
การปฐมพยาบาลและการรักษาปลา

โดย นายสัตวแพทย์ ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 04 ธันวาคม 2557 (view: 40)
 
เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้สถิติเพื่อการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข” 7-8 พ.ค. 2558
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชีวะสถิติชั้นสูง” 21-22 พ.ค.2558

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แสนจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
และ คุณพิลาศลักษณ์ คุ้มแคว้น จากศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 03 ธันวาคม 2557 (view: 38)
 
เรื่อง : กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 6 ธันวาคม 2557

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณสมพงศ์ หริจันทร์วงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน อังคาร ที่ 02 ธันวาคม 2557 (view: 36)
 
เรื่อง : นิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหม ครั้งที่ 11
“งามไหมอีรี่ แต้มแต่งสามสี น้ำเงินเหลืองแดง” วันที่ 4-7 ธันวาคม 2557
ณ อาคารคิวริเปอร์ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณนิตยา มหาไชยวงศ์
ผู้จัดการศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน จันทร์ ที่ 01 ธันวาคม 2557 (view: 35)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน พฤศจิกายน 2557
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (view: 71)
 
เรื่อง : ข้อแนะนำในการเลี้ยงปลา ตอนที่ 2

โดย นายสัตวแพทย์ ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557 (view: 36)
 
เรื่อง : “เหมี้ยง : ยามเมื่อผลิใบอ่อน” พื้นที่โครงการบ้านแม่ตอน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประจำภาคเหนือ จากการแข่งขันโครงการ "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น" ปี 2

โดย นายพลวัฒน์ ชัยชนะ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (view: 33)
 
เรื่อง : AEC: โอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรไทยใน CLMV

โดย น.ส.ปารวีย์ กุณะแสงคำ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (view: 37)
 
เรื่อง : ผลงาน เรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพสำหรับลำไยอบแห้งและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ บรรจุภัณฑ์ชีวภาพและบรรจุภัณฑ์ทางการค้า”

โดย อาจารย์ ดร. ภัทร์นฤน วรจิตติพล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 (view: 36)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 (view: 67)
 
เรื่อง : ข้อแนะนำในการเลี้ยงปลา ตอนที่ 1

โดย นายสัตวแพทย์ ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557 (view: 83)
 
เรื่อง : "พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมอาหารชุมชนบ้านผาด่าน ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แข่งขันพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557

โดย นายตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฎ์
นายวรายุทธ อุตตะมา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 (view: 97)
 
เรื่อง : ศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพหุวัฒนธรรมและการศึกษาพิเศษ 17-19 ธ.ค. นี้

โดย รศ.ดร.รัชนีกร ทองสุขดี
ดร.ยุวดี วิริยางกูร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลันเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (view: 88)
 
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงาน "ภูมิผญ๋า...สล่าล้านนา" วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557
ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่

โดย รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 (view: 84)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 (view: 87)
 
เรื่อง : แนะนำคลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย นายสัตวแพทย์ ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557 (view: 70)
 
เรื่อง : ข้อสังเกตบางประการในการใช้ราชาศัพท์

โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (view: 104)
 
เรื่อง : สถาปัตยกรรมล้านนา

โดย อาจารย์รัฏฐา ฤทธิศร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 (view: 109)
 
เรื่อง : ประเพณีบวชลูกแก้ว เผาศพครูบา

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (view: 103)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 07 พฤศจิกายน 2557 (view: 49)
 
เรื่อง : เตียงกับฮวงจุ้ยในห้องน้ำ
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 06 พฤศจิกายน 2557 (view: 93)
 
เรื่อง : คำที่ลงท้ายด้วย “นิพนธ์”
รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 05 พฤศจิกายน 2557 (view: 96)
 
เรื่อง : เครื่องต้นแบบกำจัดด้วงงวงข้าวด้วยคลื่นวิทยุ ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี งานวิจัยจากเกษตร มช.
โดย รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 04 พฤศจิกายน 2557 (view: 161)
 
เรื่อง : "สืบศิลป์ล้านนา อุโบสถเงินเลอค่า งามตระการตาวัดศรีสุพรรณ"
เข้ารอบคัดเลือก โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

โดย อ.สาธิต ปิยนลินมาศ พร้อมคณะนักศึกษา
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2557 (view: 100)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน ตุลาคม 2557
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2557 (view: 97)
 
เรื่อง : เทคนิคการเลือกซื้อคอนโดอย่างชาญฉลาด
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2557 (view: 86)
 
เรื่อง : ครู กูรู หน้ามึน หน้าเมย
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 (view: 96)
 
เรื่อง : ชุดตรวจสอบปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ในน้ำมันพืชอย่างง่าย

โดย ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 (view: 115)
 
เรื่อง : Office Syndrom

โดย คุณทศพล ชำนาญกิจ
นักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัดฯ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 (view: 80)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม 2557 (view: 101)
 
เรื่อง : การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 “Teach less learn more”
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2557 (view: 105)
 
เรื่อง : กิจกรรมดีๆ ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
“5 ทศวรรษเกษตร มช. รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน” 7-11 มกราคม 2558
โดย รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 (view: 66)
 
เรื่อง : การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

โดย รศ.อุทุมมา มัฆเนมี
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 21 ตุลาคม 2557 (view: 106)
 
เรื่อง : ห้องปฏิบัติการเพื่อออกแบบโมเดลและการจำลองโดยวิธีคอมพิวเตอร์ (CSML)

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2557 (view: 93)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2557 (view: 105)
 
เรื่อง : ภาษาจากสื่อ
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 (view: 111)
 
เรื่อง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ต.ค.57 นี้
โดย รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557 (view: 100)
 
เรื่อง : กิ๋นก๋วยสลาก : สลากพิเศษ สลากย้อม
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 14 ตุลาคม 2557 (view: 107)
 
เรื่อง : เครื่องเคลือบอนุภาคนาโน

อาจารย์ ดร.กลยุทธ์ ปัญญาวุธโธ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 13 ตุลาคม 2557 (view: 96)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557 (view: 78)
 
เรื่อง : คำในภาษาไทย : ลิดรอน ตัดรอน ตัดสิน ตัดใจ ตัดตอน
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 09 ตุลาคม 2557 (view: 102)
 
เรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
“5 ทศวรรษเกษตร มช. รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน” 7-11 มกราคม 2558

โดย รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 08 ตุลาคม 2557 (view: 115)
 
เรื่อง : ขอเชิญเข้าแข่งขันวิ่งมินิมาราทธอน ฉลองครบรอบ 50 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มช. เสาร์ ที่ 18 ตุลาคม 2557

โดย ผศ.ดร.อภินนท์ นันทิยา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 07 ตุลาคม 2557 (view: 85)
 
เรื่อง : กิ๋นก๋วยสลาก : องค์ประกอบก๋วยสลาก
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 06 ตุลาคม 2557 (view: 112)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 03 ตุลาคม 2557 (view: 60)
 
เรื่อง : การผ่าตัดเย็บติดรอยแยกปากแหว่งเพดานโหว่ กับการสบฟันหลังการผ่าตัด
โดย รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 02 ตุลาคม 2557 (view: 54)
 
เรื่อง : การดูแลทารกปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนการผ่าตัด
โดย รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 (view: 105)
 
เรื่อง : กิ๋นก๋วยสลาก : ประเภทของก๋วยสลาก
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน กันยายน 2557
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 (view: 106)
 
เรื่อง : กิ๋นก๋วยสลาก : วันดา
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 (view: 100)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 (view: 60)
 
เรื่อง : การประยุกต์ใช้แฝกที่ปลูกโดยเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ทางทันตกรรม
ผศ.ทพญ.ดร.สาครรัตน์ คงขุนเทียน
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 (view: 119)
 
เรื่อง : ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไรให้มีความสุข
รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร และจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 24 กันยายน 2557 (view: 121)
 
เรื่อง : กิ๋นก๋วยสลาก
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 (view: 124)
 
เรื่อง : ค่ายสนุก 5 วันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21
วันที่ 13-18 ตุลาคม 2557

โดย ผศ.ดร.อรอนงค์ อาร์คีโรปัญโญ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
คุณพิลาศลักษณ์ คุ้มแคว้น ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557 (view: 111)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 (view: 117)
 
เรื่อง : คำที่อ่านออกเสียงใกล้เคียงกัน แต่ความหมายและการใช้ต่างกัน
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 (view: 108)
 
เรื่อง : คำแนะนำเกี่ยวกับการแพ้ยา

โดย ภญ.อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 17 กันยายน 2557 (view: 121)
 
เรื่อง : ผักไผ่
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 (view: 141)
 
เรื่อง : ผักแปม ผักเพี้ยฟาน บ่าขูด
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 (view: 103)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 (view: 108)
 
เรื่อง : แท็บเล็ต กระดานชนวนยุคใหม่กับปัญหาที่มองเห็น
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 (view: 118)
 
เรื่อง : ผีในความเชื่อของชาวล้านนา : ผีสือ ผีพราย
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 10 กันยายน 2557 (view: 129)
 
เรื่อง : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.ชวนน้อง ม.ปลาย ประกวดโครงงานนักอุตสาหกรรมเกษตร

โดย อ.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล
ผู้ช่วยคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 09 กันยายน 2557 (view: 110)
 
เรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานร่วมโครงการ Northern Digital Craft
ชิงเงินสนับสนุนกว่า 2 ล้านบาท พร้อมโอกาสดูงานและร่วมงานกับประเทศญี่ปุ่น
โดย อ.ภคินี อริยะ
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 (view: 114)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 05 กันยายน 2557 (view: 119)
 
เรื่อง : ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 04 กันยายน 2557 (view: 132)
 
เรื่อง : ตัวริเริ่มปฏิกิริยาตัวใหม่ เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
และวัสดุทางการแพทย์ชนิดพอลิเมอร์ดูดซึมได้
โดย ผศ.ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์ และ ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 03 กันยายน 2557 (view: 113)
 
เรื่อง : ผีในความเชื่อของชาวล้านนา : ผีกะ
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน อังคาร ที่ 02 กันยายน 2557 (view: 119)
 
เรื่อง : ผีในความเชื่อของชาวล้านนา
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน จันทร์ ที่ 01 กันยายน 2557 (view: 119)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน สิงหาคม 2557
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 (view: 115)
 
เรื่อง : มรดกโลกในอาเซียน
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2557 (view: 95)
 
เรื่อง : บ่าฟักหม่น
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 (view: 141)
 
เรื่อง : ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มช. บริการวิชาการแก่ชุมชน
"การใช้สถิติเพื่อการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือที่ยั่งยืน"
โดย ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกอง
หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 (view: 140)
 
เรื่อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จฯ เปิดงาน 5 ทศวรรษ มนุษยศาสตร์ 50 ปี แห่งความภาคกูมิ 28 ส.ค.57
โดย คุณเยาวลักษณ์ สุทธิ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณชยพล บุนนาค รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 (view: 115)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557 (view: 105)
 
เรื่อง : รู้จักอาเซียน ลาว ไทย
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557 (view: 106)
 
เรื่อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จฯ เปิดงาน 5 ทศวรรษ มนุษยศาสตร์ 50 ปี แห่งความภาคกูมิ 28 ส.ค.57
โดย คุณเยาวลักษณ์ สุทธิ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณชยพล บุนนาค รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 (view: 122)
 
เรื่อง : เล็บครุฑ จันทร์ขี้ไห้
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557 (view: 99)
 
เรื่อง : ผักไผ่
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 2557 (view: 111)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 (view: 126)
 
เรื่อง : 5 ทศวรรษ มนุษยศาสตร์ 50 ปี แห่งความภาคกูมิ
โดย อ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล
ประธานคณะอำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 (view: 139)
 
เรื่อง : คณะวิทย์ มช. เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. 18-20 ส.ค. 2557
โดย รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 13 สิงหาคม 2557 (view: 113)
 
เรื่อง : แนะนำศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ Service and Art Project (SAP) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พดุงศักดิ์ คชสำโรง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ หัวหน้าศูนย์ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 12 สิงหาคม 2557 (view: 116)
 
เรื่อง : สถาปัตยกรรมล้านนา

โดย อาจารย์รัฏฐา ฤทธิศร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 11 สิงหาคม 2557 (view: 106)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 08 สิงหาคม 2557 (view: 130)
 
เรื่อง : ฮวงจุ้ยในห้องนอน
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 07 สิงหาคม 2557 (view: 109)
 
เรื่อง : ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 06 สิงหาคม 2557 (view: 115)
 
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทักษะอาชีพ การผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 14-16 สิงหาคม 2557
โดย คุณปัญญา สันติภราภพ
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 05 สิงหาคม 2557 (view: 111)
 
เรื่อง : ผลิตภัณฑ์เจลสาหร่ายเตายับยั้งเชื้อไวรัสเริม
โดย ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 04 สิงหาคม 2557 (view: 115)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 01 สิงหาคม 2557 (view: 131)
 
เรื่อง : คณะมนุษยศาสตร์ มช. ร่วมกับ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง
โดย อ.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน กรกฎาคม 2557
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2557 (view: 144)
 
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทักษะอาชีพ การผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 14-16 สิงหาคม 2557
โดย คุณปัญญา สันติภราภพ
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 30 กรกฎาคม 2557 (view: 127)
 
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทักษะอาชีพนักออกแบบแฟชั่นและการลงทุนธุรกิจแฟชั่น 4-6 สิงหาคม 2557
โดย คุณปัญญา สันติภราภพ
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2557 (view: 144)
 
เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม CHIANGMAI BIKE & WALK RALLY ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้วยแอพพิเคชั่นแบบ virtual 3 D อาทิตย์ 3 สิงหาคม 2557 นี้

โดย อ.ธกฤต เฉียบแหลม
หลักสูตรแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2557 (view: 124)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557 (view: 140)
 
เรื่อง : Office Syndrom

โดย คุณทศพล ชำนาญกิจ
นักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัดฯ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 2557 (view: 135)
 
เรื่อง : การประยุกต์พลาสมาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องงอก

โดย รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
ศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2557 (view: 88)
 
เรื่อง : กิจกรรมการพัฒนาวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ มช.
โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2557 (view: 146)
 
เรื่อง : เศรษฐศาสตร์ มช. จัดใหญ่เสวนา “อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน” 23 ก.ค. 57
และ “Dinner Talk เศรษฐกิจการเงิน ในยุคการเปลี่ยนแปลง” 25 ก.ค.57
โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2557 (view: 112)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 (view: 132)
 
เรื่อง : โรคต้อกระจกในสุนัข
น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2557 (view: 126)
 
เรื่อง : 50 ปี เภสัช ม.เชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สู่สังคม
โดย รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 16 กรกฎาคม 2557 (view: 110)
 
เรื่อง : ผีในความเชื่อของชาวล้านนา
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 15 กรกฎาคม 2557 (view: 133)
 
เรื่อง : ผีในความเชื่อของชาวล้านนา : ผีม้าบ้อง
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2557 (view: 127)
 
เรื่อง : การตรวจคัดกรองมะเร็วเต้านม

โดย รศ.อุทุมมา มัฆเนมี
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2557 (view: 112)
 
เรื่อง : รู้จักอาเซียน เมียนม่าร์ กัมพูชา
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2557 (view: 113)
 
เรื่อง : ทิศทางและประโยชน์การวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์
โดย รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 09 กรกฎาคม 2557 (view: 130)
 
เรื่อง : ผีในความเชื่อของชาวล้านนา : ผีสือ ผีพราย
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 08 กรกฎาคม 2557 (view: 119)
 
เรื่อง : ผีในความเชื่อของชาวล้านนา : ผีโพง
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 07 กรกฎาคม 2557 (view: 118)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 04 กรกฎาคม 2557 (view: 154)
 
เรื่อง : รู้จักอาเซียน ฟิลิปปินส์ บรูไน
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 03 กรกฎาคม 2557 (view: 135)
 
เรื่อง : ผีในความเชื่อของชาวล้านนา : ผีกะ
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 02 กรกฎาคม 2557 (view: 143)
 
เรื่อง : ผีในความเชื่อของชาวล้านนา : ผีปู่ย่า การเลี้ยงผี ไหว้ผี
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน อังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 (view: 130)
 
เรื่อง : ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
เชิญร่วมอบรม "การใช้สถิติเพื่อการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข" 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 57

โดย ผศ.ลำปาง แสนจันทร์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
คุณพิลาศลักษณ์ คุ้มแคว้น ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน มิถุนายน 2557
สัปดาห์ที่ 6 วัน จันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557 (view: 125)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557 (view: 135)
 
เรื่อง : รู้จักอาเซียน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557 (view: 140)
 
เรื่อง : งานวิจัยทางเคมีข้าว

โดย รศ.ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์
ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีของข้าว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 25 มิถุนายน 2557 (view: 139)
 
เรื่อง : ผักปู่ย่า
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 24 มิถุนายน 2557 (view: 141)
 
เรื่อง : โครงการอบรม “หลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญรงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงให
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2557 (view: 90)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 20 มิถุนายน 2557 (view: 100)
 
เรื่อง : รู้จักอาเซียน : เวียดนาม มาเลเซีย
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557 (view: 95)
 
เรื่อง : คำแนะนำเกี่ยวกับการแพ้ยา

โดย ภญ.อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 18 มิถุนายน 2557 (view: 98)
 
เรื่อง : ชุดตรวจสอบปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ในน้ำมันพืชอย่างง่าย

โดย ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 17 มิถุนายน 2557 (view: 98)
 
เรื่อง : บ่าฟักหม่น
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2557 (view: 88)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน 2557 (view: 132)
 
เรื่อง : Exclusive Interview เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย รศ.นพ. นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 (view: 127)
 
เรื่อง : ผลการสัมมนาผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
เรื่อง “โลกเปลี่ยน มช.ปรับ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
รศ.นพ. นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 11 มิถุนายน 2557 (view: 130)
 
เรื่อง : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม หลักสูตร "การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 2

โดยอาจารย์ยุทธนา ทองท้วม หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
คุณวราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์ หัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2557 (view: 137)
 
เรื่อง : สถาปัตยกรรมล้านนา

โดย อาจารย์รัฏฐา ฤทธิศร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 09 มิถุนายน 2557 (view: 110)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 06 มิถุนายน 2557 (view: 139)
 
เรื่อง : ข้าวแช่ อาหารดับร้อนของคนไทย
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 05 มิถุนายน 2557 (view: 164)
 
เรื่อง : คณะเศรษฐศาสตร์ มช. สร้างคนคุณภาพด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระดับ ป.ตรี โท เอก
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 04 มิถุนายน 2557 (view: 147)
 
เรื่อง : ผักไผ่
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 03 มิถุนายน 2557 (view: 151)
 
เรื่อง : ผักปู่ย่า
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 02 มิถุนายน 2557 (view: 130)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน พฤษภาคม 2557
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2557 (view: 106)
 
เรื่อง : ความสำคัญของเวลากับการใช้ยา

โดย อ.ดร.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2557 (view: 137)
 
เรื่อง : คณะเศรษฐศาสตร์ มช. กับการผลิตบัณฑิตคุณภาพในศตวรรษที่ 21
โดย อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 28 พฤษภาคม 2557 (view: 241)
 
เรื่อง : การประยุกต์พลาสมาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องงอก

โดย รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
ศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 27 พฤษภาคม 2557 (view: 150)
 
เรื่อง : Office Syndrom

โดย คุณทศพล ชำนาญกิจ
นักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัดฯ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2557 (view: 145)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 20 พฤษภาคม 2557 (view: 185)
 
เรื่อง : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช. จับมือ ม.พะเยา ม.แม่ฟ้าหลวง
อบรม ฟรี “เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่อุตสาหกรรม Digital Content ภาคเหนือ”
โดย อ.ภคินี อริยะ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2557 (view: 140)
 
เรื่อง : หลักสูตร English for Movie-Making กับ Has Center

โดยคุณเฉิดฉาน สาธุวงษ์
ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2557 (view: 155)
 
เรื่อง : นศ.มช.ตัวแทนประเทศไทยชนะเลิศเหรียญทองแข่งขันโครงการต่อต้านทุจริตคอร์ชั่นที่ฮ่องกง
โดย นางสาวศรันยา พัฒนสุทธกิจ และ นายวุฒิพงศ์ งามแว่น
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2557 (view: 147)
 
เรื่อง : โครงการพัฒนารสชาติอาหารไทย Thai Delicious
โดย ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ
รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2557 (view: 146)
 
เรื่อง : บ่าฟักหม่น
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 13 พฤษภาคม 2557 (view: 155)
 
เรื่อง : เล็บครุฑ จันทร์ขี้ไห้
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2557 (view: 130)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 09 พฤษภาคม 2557 (view: 124)
 
เรื่อง : โรคต้อกระจกในสุนัข
โดย น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 08 พฤษภาคม 2557 (view: 170)
 
เรื่อง : เครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์
โดย ผศ.ดร.กานดา หวังชัย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 07 พฤษภาคม 2557 (view: 152)
 
เรื่อง : หลักสูตร English for Movie-Making กับ Has Center

โดยคุณเฉิดฉาน สาธุวงษ์
ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 06 พฤษภาคม 2557 (view: 162)
 
เรื่อง : สถาปัตยกรรมล้านนา

โดย อาจารย์รัฏฐา ฤทธิศร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 05 พฤษภาคม 2557 (view: 109)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดยคุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 02 พฤษภาคม 2557 (view: 124)
 
เรื่อง : คำแนะนำเกี่ยวกับการแพ้ยา

โดย ภญ.อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 01 พฤษภาคม 2557 (view: 122)
 
เรื่อง : ฉนวนกันความร้อนชนิดใหม่จากฟางข้าวและเยื่อสา
ไม่ลุกติดไฟ ช่วยลดเสียงสะท้อน ไม่มีองค์ประกอบจากใยหินปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้

โดย อ.ดร.มาโนช นาคสาทา
หน่วยวิจัยกระดาษสา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     
เดือน เมษายน 2557
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 30 เมษายน 2557 (view: 83)
 
เรื่อง : หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL และการสมัครสอบ TOEFL iBT กับ Has Center

โดย คุณเฉิดฉาน สาธุวงษ์
ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 (view: 99)
 
เรื่อง : เชิญร่วมงานวันวิชาการ ด้านการจัดการความรู้ (KM DAY) ครั้งที่ 1

โดย อ.อัจฉรา คำอักษร อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดความรู้
คุณสุมิตรา กันทะวงศ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 28 เมษายน 2557 (view: 93)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 (view: 155)
 
เรื่อง : แผ่นปิดแผลพรอพอลิส
โดย ผศ.ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2557 (view: 184)
 
เรื่อง : “ผ้าฝ้ายกันน้ำ” เพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้หัตถกรรมผ้าพื้นเมือง ด้วยสารละลายชันสนและสารส้ม
โดย อ.ดร.มาโนช นาคสาทา
หน่วยวิจัยกระดาษสา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 23 เมษายน 2557 (view: 173)
 
เรื่อง : ผักแปม ผักเพี้ยฟาน บ่าขูด
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 22 เมษายน 2557 (view: 252)
 
เรื่อง : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
วันที่ 24-29 เมษายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย อ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 (view: 144)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2557 (view: 179)
 
เรื่อง : 50 ปี เภสัช ม.เชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สู่สังคม
โดย รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 17 เมษายน 2557 (view: 127)
 
เรื่อง : ผักไผ่
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 16 เมษายน 2557 (view: 125)
 
เรื่อง : สังขานต์ สังขาล และสังขาน ในความเชื่อของชาวล้านนา
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 15 เมษายน 2557 (view: 145)
 
เรื่อง : วันสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติในประเพณีปี๋ใหม่เมือง
โดยอ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 14 เมษายน 2557 (view: 130)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2557 (view: 170)
 
เรื่อง : สำนักหอสมุด บริการแอพพลิเคชั่น CMU e-Theses CMU e-Research ในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS
โดยคุณเกรียงไกร ชัยมินทร์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557 (view: 125)
 
เรื่อง : โครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 17

โดยอาจารย์ ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 09 เมษายน 2557 (view: 139)
 
เรื่อง : งานเมืองเมือง ครั้งที่ 15 “ผ้าเก่าเล่าเมือง”วันที่ 6 -30 เมษายน 2557

โดยคุณวิภาดา ศุภรัฐปรีชา
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 08 เมษายน 2557 (view: 211)
 
เรื่อง : วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. รับสมัครเข้าศึกษา ป. ตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษา มช. “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

โดยอ.คณิตา ตุมพสุวรรณ และ อ.กรรณิการ์ ด้วงเจริญ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 07 เมษายน 2557 (view: 107)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดยคุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 04 เมษายน 2557 (view: 156)
 
เรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3
“ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน” 8-10 เม.ย. 57

โดย รศ. ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 03 เมษายน 2557 (view: 158)
 
เรื่อง : เปิดรับสมัครกองทุนตั้งตัวได้ ในโครงการกิจกรรม ABI
สาธิตเพื่อพัฒนาและคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ 2

โดยคุณปัญญา สันติภราภพ
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 02 เมษายน 2557 (view: 191)
 
เรื่อง : นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2556
โดยนายชุติเทพ ทีฆพุฒิ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน อังคาร ที่ 01 เมษายน 2557 (view: 190)
 
เรื่อง : คณะวิทย์ มช. จัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
“จากพื้นฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืนของพฤกษศาสตร์ไทย” 2-4 เม.ย. 2557
โดย ผศ.ดร.อุษาวดี ชนสุต
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน มีนาคม 2557
สัปดาห์ที่ 6 วัน จันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 (view: 143)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดยคุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2557 (view: 155)
 
เรื่อง : โรคต้อกระจกในสุนัข
น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม 2557 (view: 136)
 
เรื่อง : งานแถลงข่าว “ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เศรษฐศาสตร์และศิลปะศาสตร์บัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)”
หลักสูตร 2 ปริญญาโครงการแรกของ มช. วันที่ 23 เมษายน 2557
อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 26 มีนาคม 2557 (view: 139)
 
เรื่อง : บ่าฟักหม่น
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 25 มีนาคม 2557 (view: 96)
 
เรื่อง : หนังสือรูปแบบ้านเรือของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ รางวัลหนังสือสารคดี รางวัลดีเด่น : ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2557 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โดย ผศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 24 มีนาคม 2557 (view: 157)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดยคุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2557 (view: 150)
 
เรื่อง : สำนักหอสมุด มช. ให้บริการแอพพลิเคชั่น CMUL AirPAC for Android
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุดได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณปราชญ์ สงวนศักดิ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม 2557 (view: 204)
 
เรื่อง : การแสดงออกของยีนชีวสังเคราะห์โปรตีนไหมจากผึ้งหลวงในเชื้อแบคทีเรีย
และการนำโปรตีนไหมผึ้งในผลิตภัณฑ์เวชสำอางและอุตสาหกรรมอาหารเสริม
รศ.ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณจักราวุธ ไม้ทิพย์
นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 19 มีนาคม 2557 (view: 154)
 
เรื่อง : ผักปู่ย่า
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 18 มีนาคม 2557 (view: 176)
 
เรื่อง : Office Syndrom

โดย คุณทศพล ชำนาญกิจ
นักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัดฯ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2557 (view: 149)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดยคุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2557 (view: 194)
 
เรื่อง : แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ห้องสมุดจัดให้บริการ

โดยคุณอุทุมพร มณีวรรณ์
บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม 2557 (view: 126)
 
เรื่อง : Has-Center เปิดอบรมหลักสูตรอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ ป.โท – การสนทนาภาษาอังกฤษในสำนักงาน

โดยคุณเฉิดฉาน สาธุวงษ์
ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 (view: 122)
 
เรื่อง : เผาศพครูบากับนกหัสดีลิงค์
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 11 มีนาคม 2557 (view: 105)
 
เรื่อง : คลินิกเฉพาะทางและบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
โดย น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 10 มีนาคม 2557 (view: 152)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดยคุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 07 มีนาคม 2557 (view: 152)
 
เรื่อง : เชิญร่วมงานเมืองเมือง ครั้งที่ 14 “บ้านเก่าเมืองเก่า” วันอาทิตย์ที่ 9 มี.ค. 2557
และอบรมบริการวิชาการสำหรับเด็กและเยาวชน 2 หลักสูตร ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา มช.

โดยคุณวิภาดา ศุภรัฐปรีชา
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 06 มีนาคม 2557 (view: 128)
 
เรื่อง : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 05 มีนาคม 2557 (view: 126)
 
เรื่อง : ชวนน้องประถมศึกษา ปีที่ 3 - 6
ร่วมค่าย Junior Science Camp ครั้งที่ 7 วันที่ 17-21 มีนาคม 2557
โดย ผศ.ดร.สุนันทา วังกานต์ และคุณสินีนาฏ วงศ์เงิน
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 04 มีนาคม 2557 (view: 167)
 
เรื่อง : ประเพณีลวชลูกแก้ว เผาศพครูบา

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 03 มีนาคม 2557 (view: 179)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดยคุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน กุมภาพันธ์ 2557
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 156)
 
เรื่อง : ปอยน้อย

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 165)
 
เรื่อง : อาจารย์ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทย์ มช.
ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย 2556
อ.ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 149)
 
เรื่อง : การตรวจคัดกรองมะเร็วเต้านม

โดย รศ.อุทุมมา มัฆเนมี
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 124)
 
เรื่อง : 28 ก.พ.57 นี้ ขอเชิญร่วมงานประชุมประจำปี 2557 สวทช. ภาคเหนือ
“ช่วยกันคิด ร่วมกันทำ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น”
คุณสมศรี พุทธานนท์ และคุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
สวทช. ภาคเหนือ

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 150)
 
เรื่อง : วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2557
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 170)
 
เรื่อง : การให้บริการห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มช.
คุณ อรกัญญา เมธา
บรรณารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 169)
 
เรื่อง : แนะนำหลักสูตรสำหรับนักศึกษาและผู้ทำงานในสำนักงาน
คุณเฉิดฉาน สาธุวงษ์
ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 165)
 
เรื่อง : วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
หลักสูตรต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงให
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 152)
 
เรื่อง : วิธีเลือกมหาวิทยาลัยในต่างประเทศสำหรับการเรียนสถาปัตย์
อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
อ.ซี เลียง ฮวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 153)
 
เรื่อง : วันจันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2557
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 154)
 
เรื่อง : แนะนำบริการที่สำคัญของห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คุณวรรธนันทพร วิลัยรักษ์
บรรณารักษ์ห้องสมุด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 165)
 
เรื่อง : ชวนน้อง ม.ต้น ร่วมค่ายวิทยาศาสตร์
“5 วัน กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 20 17-21มีนาคม 2557

ผศ.ดร.อำพล วงศ์จำรัส
รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณพิลาศลักษณ์ คุ้มแคว้น
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 167)
 
เรื่อง : เครื่องเคลือบอนุภาคนาโน

อาจารย์ ดร.กลยุทธ์ ปัญญาวุธโธ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 182)
 
เรื่อง : CAMT เชิญชมไอเดียสร้างสรรค์นักศึกษา ป.ตรี 3 สาขา
ในงาน “Party Project” 15-16 ก.พ.นี้ ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่

อาจารย์ คงทัต ทองพูน (รอรูปก่อนนะคะ)
ประธานหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 152)
 
เรื่อง : วันจันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2557
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 317)
 
เรื่อง : ศูนย์สนเทศภาคเหนือ กับการบริการสารสนเทศท้องถิ่น

คุณธันย์ชนก อากรปรุ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 175)
 
เรื่อง : เชิญงานประชุมประจำปี 2557 สวทช. ภาคเหนือ 28 ก.พ.นี้
“ช่วยกันคิด ร่วมกันทำ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น”

คุณสมศรี พุทธานนท์ และคุณพรรณทิพย์ สมมิตร
สวทช. ภาคเหนือ

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 101)
 
เรื่อง : Has Center ให้บริการข้อมูลและจัดสอบ TOFEL IELTS และ TOEIC

คุณเฉิดฉาน สาธุวงษ์
ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ (Has Center) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 164)
 
เรื่อง : ประชุมวิชาการนานาชาติอุตสาหกรรมเกษตร มช. 6-7 ก.พ. 2557
ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลสิริผล
รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ และ คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2557 (view: 203)
 
เรื่อง : วันจันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2557
บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน มกราคม 2557
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2557 (view: 230)
 
เรื่อง : ความแตกต่างของการเรียนสถาปัตย์ของไทยกับต่างประเทศ

อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
อ.ซี เลียง ฮวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2557 (view: 198)
 
เรื่อง : วิธีการรับมือกับโรคตื่นตระหนก

ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 29 มกราคม 2557 (view: 115)
 
เรื่อง : ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันเชียงใหม่ (American Corner)

คุณศุภวรรณ อาจกล้า
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 28 มกราคม 2557 (view: 157)
 
เรื่อง : ห้องปฏิบัติการเพื่อออกแบบโมเดลและการจำลองโดยวิธีคอมพิวเตอร์ (CSML)

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 27 มกราคม 2557 (view: 124)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2557 (view: 128)
 
เรื่อง : การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด สำหรับนักศึกษาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

คุณศิริวรรณ จิตรสมัคร
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2557 (view: 116)
 
เรื่อง : ขอเชิญลูกช้าง มช. ร่วมราตรีอ่างแก้ว 2557 วันที่ 24 มกราคม นี้ ฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 22 มกราคม 2557 (view: 153)
 
เรื่อง : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 48 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
ประธานคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 21 มกราคม 2557 (view: 129)
 
เรื่อง : นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2556

รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 20 มกราคม 2557 (view: 115)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2557 (view: 122)
 
เรื่อง : ขอเชิญนำสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือด ที่ธนาคารโลหิตสัตว์เลี้ยง
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2557 (view: 114)
 
เรื่อง : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 15 มกราคม 2557 (view: 122)
 
เรื่อง : โครงการอบรม “หลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์”

รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 03 มกราคม 2557 (view: 401)
 
เรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ Play & Learn @Human Library

คุณมัลลิกา กาญจนากร
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 02 มกราคม 2557 (view: 366)
 
เรื่อง : โครงการอบรม “หลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์”

รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 01 มกราคม 2557 (view: 300)
 
เรื่อง : Has Center เปิด 4 หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและความก้าวหน้าในอาชีพ
ต้อนรับปีใหม่ 2557

คุณเฉิดฉาน สาธุวงษ์
ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     

1<<   หน้าปัจจุบัน 2/5    >>3
1 2 3 4 5