menu
˹á Ǽ ǡԨ ؤ . ͺ ǹŴ Դ ؤҡ
 
 
ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาืวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ http://www.prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2558
เดือน ธันวาคม 2558
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2558 (view: 19)
 
เรื่อง : อาการของปลาป่วย การปฐมพยาบาลและการรักษาปลา

โดย น.สพ.ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 30 ธันวาคม 2558 (view: 17)
 
เรื่อง : สภากาแฟ (Knowledge Café)

โดย อาจารย์ ดร. ธีราพร แซ่แห่ว
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2558 (view: 58)
 
เรื่อง : การพัฒนาเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ( OTOP)
ในเขตภาคเหนือตอนบน

โดย อาจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2558 (view: 19)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558 (view: 20)
 
เรื่อง : ข้อแนะนำในการเลี้ยงปลา ตอนที่ 2

โดย น.สพ.ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2558 (view: 20)
 
เรื่อง : วิธีการจัดการกับความเครียดในยุคสังคมเร่งด่วน

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558 (view: 20)
 
เรื่อง : งานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558

โดย
รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ

     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2558 (view: 19)
 
เรื่อง : ทีมนศ. CAMT รองชนะเลิศอันดับ ๒ สาขา ICT : Cloud Start Up
การแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

โดย นายวีรภัทร อินโองการ
นายสมพล ธรรมสรางกูร
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2558 (view: 19)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558 (view: 20)
 
เรื่อง : ข้อแนะนำในการเลี้ยงปลา ตอนที่ 1

โดย นายสัตวแพทย์ ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2558 (view: 18)
 
เรื่อง : ภาษาไทยน่ารู้ : คำที่หมายถึง ผู้นำ และ การยกย่อง

โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558 (view: 20)
 
เรื่อง : คำแนะนำเกี่ยวกับการแพ้ยา

โดย ภญ.อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2558 (view: 20)
 
เรื่อง : โรคต้อกระจกในสุนัข

โดย น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558 (view: 22)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558 (view: 23)
 
เรื่อง : ยาและสารเคมี การบำบัดน้ำ สำหรับสัตว์น้ำ

โดย น.สพ.ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2558 (view: 26)
 
เรื่อง : HbE Tube kit เพื่อการตรวจคัดกรองพาหะฮีโมโกลบินอี
ผลงานเด่นโครงการทุนนักวิจัยแกนนำจาก สวทช.

โดย รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 09 ธันวาคม 2558 (view: 23)
 
เรื่อง : นักศึกษารังสีเทคนิค มช. 5 รางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพทางรังสีเทคนิคจากประเทศไต้หวัน


โดย อาจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 08 ธันวาคม 2558 (view: 22)
 
เรื่อง : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ธ ยาตรา ปวงประชาเป็นสุข” และ “ทำดีเพื่อพ่อ”
วันที่ 9-13 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผศ. นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 07 ธันวาคม 2558 (view: 22)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 04 ธันวาคม 2558 (view: 20)
 
เรื่อง : โครงการลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่

โดย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 03 ธันวาคม 2558 (view: 19)
 
เรื่อง : การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2558

โดย อาจารย์ น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
ผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ และหัวหน้าศูนย์บริการสุขภาพสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 02 ธันวาคม 2558 (view: 27)
 
เรื่อง : เส้นทางปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โดย อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน อังคาร ที่ 01 ธันวาคม 2558 (view: 43)
 
เรื่อง : มช. จัดสรรโควตาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559

โดย ผศ. ทศพร พิชัยยา
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน พฤศจิกายน 2558
สัปดาห์ที่ 6 วัน จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (view: 20)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 (view: 38)
 
เรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์ มช. เจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33
วันที่ 21-27 ธันวาคม 2558 (ตอนที่ 2)

โดย นายวัชรินทร์ แก้วเกิด
นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 (view: 26)
 
เรื่อง : การปรับปรุงระบบกายภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “การขุดล้อมต้นไม้บริเวณตาดชมพู”


โดย ผศ. ดร.ณัฐ วรยศ
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (view: 32)
 
เรื่อง : คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เชิญฟังบรรยายพิเศษ
โดย Professor Dr. Françoise Barré-Sinoussi
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558


โดย ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (view: 24)
 
เรื่อง : ประชุมวิชาการประจำปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

โดย ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 (view: 21)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (view: 38)
 
เรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์ มช. เจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33
วันที่ 21-27 ธันวาคม 2558 (ตอนที่ 1)

โดย อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 (view: 45)
 
เรื่อง : ทีมนักวิจัยโลหะวิทยา คณะวิทย์ มช. คว้า 2 รางวัล
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ

โดย อาจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2558 (view: 30)
 
เรื่อง : มช. จัดงาน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
“ล่นผ่อดอย ฮ่อมจอยลมหนาว กับจาวเสดสาด”
เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ตอนที่ 2

โดย ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม
นายพรรษกร แก้วตาทิพย์
น.ส.ศกลวรรณ ปินมา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (view: 28)
 
เรื่อง : การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2558

โดย อาจารย์ น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
ผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ และหัวหน้าศูนย์บริการสุขภาพสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 (view: 22)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 (view: 32)
 
เรื่อง : โรคติดต่อที่สำคัญในม้า

โดย นายสัตวแพทย์ ณัฐชัย จิรพรเจริญ
นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558 (view: 42)
 
เรื่อง : คณะเศรษฐศาสตร์ มช. จัดงาน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
“ล่นผ่อดอย ฮ่อมจอยลมหนาว กับจาวเสดสาด” เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558

โดย ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม คณะเศรษฐศาสตร์
และ นายพรรษกร แก้วตาทิพย์ น.ส.ดลนภา วงศ์น้อย
ตัวแทนนักศึกษากลุ่มส่งเสริมสุขภาพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 (view: 26)
 
เรื่อง : โครงการผ่อดีดี: เมื่อเทคโนโลยีดิจิตอล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพหนึ่งเดียว

โดย รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 (view: 27)
 
เรื่อง : ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 และ CMU Open House ครั้งที่ 2
วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2558 (view: 28)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2558 (view: 29)
 
เรื่อง : ประกวดภาพถ่ายสวยงาม ในโครงการ “มช. ร่มแดนช้าง”
ปีที่ 2 หัวข้อ “ที่..มช.”

โดย รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 05 พฤศจิกายน 2558 (view: 25)
 
เรื่อง : การผ่าตัดช้างมดลูกทะลัก และ ถ่ายเลือดช้าง

โดย ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 04 พฤศจิกายน 2558 (view: 77)
 
เรื่อง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับผู้พิการด้านต่างๆ

โดย รศ.ดร.รัชนีกร ทองสุขดี
ประธานกรรมการดำเนินงานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 03 พฤศจิกายน 2558 (view: 22)
 
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสักการะพระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 10
วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โดย นายสราวุธ ไชยนิน
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
งานสักการะพระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2558 (view: 24)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน ตุลาคม 2558
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 (view: 39)
 
เรื่อง : กฐิน/จุลกฐิน

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2558 (view: 66)
 
เรื่อง : ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล มินิมาราธอน 5 Km. วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

โดย อาจารย์ขวัญชัย แสงสุวรรณ
ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 (view: 29)
 
เรื่อง : โรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น"

โดย นายสัตวแพทย์ ศุภวิชญ์ นิลธิเสน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2558 (view: 29)
 
เรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพเชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนและเตรียมความพร้อม
จุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นด่านถาวร

โดย ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 (view: 28)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558 (view: 33)
 
เรื่อง : ตักบาตรเทโว

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 (view: 30)
 
เรื่อง : การฝังเข็มเพื่อการบำบัด/รักษาโรคสัตว์

โดย อ.นส.พ. ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558 (view: 33)
 
เรื่อง : แอพพลิเคชั่น “ปั่นเลย 1 ใน 10 ทีม ประเภท Tools and Platform
จากการประกวด Thailand Digi Challenge 2015

โดย นายภากร สุริยเทวสถิตกุล
นางสาวอภิชญา กัฬหะสุต
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558 (view: 28)
 
เรื่อง : Cloud Service for Education

โดย อาจารย์นพพล วงศ์ต๊ะ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2558 (view: 28)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 (view: 33)
 
เรื่อง : กิ๋นก๋วยสลาก : ประเภทของก๋วยสลาก

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 (view: 34)
 
เรื่อง : โรคปลาสู่คน

โดย นายสัตวแพทย์ ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558 (view: 34)
 
เรื่อง : สถาปัตยกรรมล้านนา

โดย อาจารย์รัฎฐา ฤทธิศร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 (view: 61)
 
เรื่อง : นักศึกษา มช. ชนะเลิศสร้างสรรค์สื่อใหม่
เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว. สู่คนรุ่นใหม่

โดย น.ส.สุทธิดา ฉัตรศิริยิ่งยง คณะศึกษาศาสตร์
นายรัชชานนท์ อ้นเจริญ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558 (view: 29)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 09 ตุลาคม 2558 (view: 28)
 
เรื่อง : กิ๋นก๋วยสลาก : นิทานชาดก 2

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 08 ตุลาคม 2558 (view: 31)
 
เรื่อง : กิ๋นก๋วยสลาก : นิทานชาดก 1

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 07 ตุลาคม 2558 (view: 35)
 
เรื่อง : กิ๋นก๋วยสลาก : ความเป็นมา ตอนที่ 2

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 06 ตุลาคม 2558 (view: 39)
 
เรื่อง : รถม่วงชุดใหม่ 60 คัน เริ่มบริการตุลาคมนี้

โดย รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 05 ตุลาคม 2558 (view: 24)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 02 ตุลาคม 2558 (view: 36)
 
เรื่อง : กิ๋นก๋วยสลาก
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 (view: 38)
 
เรื่อง : การอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรไทยในล้านนา

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์


ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน กันยายน 2558
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 30 กันยายน 2558 (view: 33)
 
เรื่อง : Office Syndrom

โดย คุณทศพล ชำนาญกิจ
นักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัดฯ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 (view: 34)
 
เรื่อง : ย่านาง สุดยอดอาหารและยา

โดย คุณนิตยา บุญทิม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 (view: 30)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 (view: 38)
 
เรื่อง : ผักแปม ผักเพี้ยฟาน บ่าขูด

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 (view: 37)
 
เรื่อง : การเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องสำอาง

โดย รศ.ภญ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง /รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 23 กันยายน 2558 (view: 38)
 
เรื่อง : งาน Medical Book Day ครั้งที่ 11
วันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณชมพูนุช สราวุเดชา
หัวหน้งานห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 22 กันยายน 2558 (view: 60)
 
เรื่อง : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 21
วันที่ 11 - 18 ตุลาคม 2558
ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช
อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 21 กันยายน 2558 (view: 38)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 (view: 47)
 
เรื่อง : บ่าฟักหม่น
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 (view: 42)
 
เรื่อง : มารยาทไทย

โดย รองศาสตราจารย์ สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 16 กันยายน 2558 (view: 45)
 
เรื่อง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าภาพการแข่งขัน “กีฬามิตรภาพอุดมศึกษาไทย - มาเลเซีย”
ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 (view: 46)
 
เรื่อง : รู้หรือไม่ "น้ำดื่มตราอ่างแก้ว ไม่ได้มาจากอ่างแก้ว"

โดย รศ.บุญสวาท พฤกษ์กานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 (view: 47)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 (view: 51)
 
เรื่อง : Digital Life: Digital University @CMU (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับชีวิตดิจิทัล)

โดย รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 (view: 45)
 
เรื่อง : ประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา หัวข้อ “ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง”
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ประธานกรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา มช.

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 09 กันยายน 2558 (view: 57)
 
เรื่อง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
"พระธาตุเจ้าเป๋นศรี ป๋าเวณีสืบสร้าง ฮอยครูบาเเป๋งตาง ลูกจ๊างก้าวย่างเพื่อปวงชน"
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558

โดย นายวชิรวิทย์ สมพงษ์ นายกสโมสรนักศึกษา
นายอติวิชญ์ ทรงสุข รองนายกสโมสรนักศึกษา
นายรัฐพงษ์ เงินดี วิเทศสัมพันธ์สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 08 กันยายน 2558 (view: 45)
 
เรื่อง : การใช้ประโยชน์ พืชตระกูล ขิง ข่า ในแถบอาเซียน และต่างประเทศ

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 07 กันยายน 2558 (view: 46)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 04 กันยายน 2558 (view: 45)
 
เรื่อง : ไข้เลือดออก

โดย ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 03 กันยายน 2558 (view: 49)
 
เรื่อง : นโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

โดย รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 02 กันยายน 2558 (view: 53)
 
เรื่อง : การใช้ประโยชน์พืชตระกูล ขิง ข่า ด้านยา และตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน อังคาร ที่ 01 กันยายน 2558 (view: 40)
 
เรื่อง : การใช้ประโยชน์ พืชตระกูล ขิง ข่า ด้านอาหาร

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน สิงหาคม 2558
สัปดาห์ที่ 6 วัน จันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 (view: 49)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558 (view: 55)
 
เรื่อง : ธรรมเนียมปฏิบัติในการเข้าวัดทำบุญช่วงเข้าพรรษาของชาวล้านนา ตอน 3

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558 (view: 52)
 
เรื่อง : การดูแลทารกปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนการผ่าตัด

โดย รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558 (view: 47)
 
เรื่อง : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. อบรมหลักสูตร “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม
สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16” ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2558

โดย คุณสุธิดา สุมณศิริ
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558 (view: 50)
 
เรื่อง : นโยบายรับน้อง ปี 2558

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2558 (view: 46)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558 (view: 47)
 
เรื่อง : ธรรมเนียมปฏิบัติในการเข้าวัดทำบุญช่วงเข้าพรรษาของชาวล้านนา ตอน 2

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 (view: 45)
 
เรื่อง : กระถิน

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558 (view: 45)
 
เรื่อง : การเลือกใช้เครื่องสำอางสำหรับผู้สูงอายุ

โดย รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558 (view: 39)
 
เรื่อง : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม จัดอบรมหลักสูตร "การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 4

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 (view: 48)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 (view: 50)
 
เรื่อง : ธรรมเนียมปฏิบัติในการเข้าวัดทำบุญช่วงเข้าพรรษาของชาวล้านนา ตอน 1

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 (view: 57)
 
เรื่อง : สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดงาน“สิงห์ขาวมินิมาราธอน 2015″ วันที่ 23 สิงหาคม 2558

โดย คุณธฤษณุ ฉัตรกมลวรกิจ
เลขานุการสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 12 สิงหาคม 2558 (view: 45)
 
เรื่อง : โครงการลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 (view: 49)
 
เรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ

โดย รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2558 (view: 48)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 07 สิงหาคม 2558 (view: 49)
 
เรื่อง : การเลี้ยงผีเดือน 9 : ผีเจ้านาย ผีบรรพบุรุษ ผีมด ผีเมง ผีขุนน้ำ

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 06 สิงหาคม 2558 (view: 50)
 
เรื่อง : การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง เพื่อขยายระยะเวลาในการจำหน่าย

โดย ดร.วิลาวัลย์ คำปวน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 05 สิงหาคม 2558 (view: 106)
 
เรื่อง : คณะสัตวแพทย์ มช. บริการสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยง คืนสภาพเดิมให้เหมือนมีชีวิตอีกครั้ง

โดย คุณปิยะมาศ คงถึง และ คุณธีระพงษ์ โปธา
นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 04 สิงหาคม 2558 (view: 46)
 
เรื่อง : สาระสำคัญในสมุนไพรเพื่อความงาม

โดย รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
คณะเภสัชศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 03 สิงหาคม 2558 (view: 48)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน กรกฎาคม 2558
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2558 (view: 50)
 
เรื่อง : การเลี้ยงผีเดือน 9 : ผีครู

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2558 (view: 72)
 
เรื่อง : การอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรไทยในล้านนา

โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์


ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 (view: 50)
 
เรื่อง : ประชุมวิชาการระดับชาติ “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”
และประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "
1st International Conference on Digital Arts, Media and Technology" (ICDAMT)

โดย อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558 (view: 48)
 
เรื่อง : การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในการผลิตเครื่องสำอาง

โดย รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
คณะเภสัชศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2558 (view: 56)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558 (view: 61)
 
เรื่อง : การเลี้ยงผีเดือน 9 : การเลี้ยงผีปู่ย่าตามเหตุการณ์

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2558 (view: 117)
 
เรื่อง : โครงการ VDO streaming for Lab teaching

โดย อาจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2558 (view: 106)
 
เรื่อง : สถานการณ์สมุนไพรในอาเซียน

โดย
รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2558 (view: 44)
 
เรื่อง : การประชุมวิชาการนานาชาติ Myanmar Studies วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรกฎาคม 2558

โดย
อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
หัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2558 (view: 48)
 
เรื่อง : การประชุมวิชาการนานาชาติ Myanmar Studies วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรกฎาคม 2558

โดย
อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
หัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2558 (view: 55)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558 (view: 60)
 
เรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมกับ ม.นิกาตะ ญี่ปุ่น ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5th Asian Conference on Green Technology in Agriculture: Chances and Challenges for a Better Life วันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2558

โดย ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2558 (view: 107)
 
เรื่อง : กิจกรรม “ปันรัก ปันอ่าน ปันสุข ด้วยหนังสืออักษรเบรลล์” 17 กรกฎาคม 2558

โดย นางสาวศุภวรรณ อาจกล้า
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2558 (view: 62)
 
เรื่อง : สโมสรนักศึกษา มช. จัดกิจกรรมรับน้องรถไฟ 2558 “ครั้งหนึ่ง...”
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558

โดย น.ส.ทัดหทัย อักกพันธานนท์
ผู้รับผิดชอบโครงงานรับน้องรถไฟ ประจำปี 2558
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2558 (view: 64)
 
เรื่อง : ประชุมวิชาการ สวทช.ภาคเหนือ ประจำปี 2558
“งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น” 17 กรกฎาคม 2558

โดย คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ (สวทช. ภาคเหนือ)

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2558 (view: 56)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2558 (view: 63)
 
เรื่อง : การเลี้ยงผีเดือน 9 : การสักการะ การเซ่นสังเวยผี

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 09 กรกฎาคม 2558 (view: 58)
 
เรื่อง : นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รางวัลยอดเยี่ยมสาขาการศึกษา โครงการกระทิงแดง U Project

โดย นายศุภจิต จันทรี นายธีรพงษ์ ภักดีสาร
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 08 กรกฎาคม 2558 (view: 70)
 
เรื่อง : ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2557 (ด้านสาธารณะ)
ผลงาน “มังกรหลากสี : การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์”

โดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 07 กรกฎาคม 2558 (view: 64)
 
เรื่อง : มช. จัด Road Show รุกแนะแนว ร.ร. 17 จังหวัดภาคเหนือ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 06 กรกฎาคม 2558 (view: 50)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 03 กรกฎาคม 2558 (view: 65)
 
เรื่อง : การเลี้ยงผีเดือน 9 : ผีปู่ย่า ผีเจ้าที่ ผีเฮือน ผีย่าหม้อนึ่ง

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 02 กรกฎาคม 2558 (view: 58)
 
เรื่อง : พืชผักปลอดภัย อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อคนรักสุขภาพ

โดย นางสาวธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 01 กรกฎาคม 2558 (view: 69)
 
เรื่อง : ระวัง เมอร์ส : โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (MERS-CoV) เราควรป้องกันอย่างไรดี

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน มิถุนายน 2558
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2558 (view: 71)
 
เรื่อง : การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 (IMO 2015)
วันที่ 4-16 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2558 (view: 68)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 (view: 62)
 
เรื่อง : พยาธิในกลุ่มที่มีเห็บเป็นตัวนำโรคในเลือดของสุนัข

โดย รศ.น.สพ.นิวัฒน์ สินสุวงศ์
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2558 (view: 60)
 
เรื่อง : ป๋าเวณีเดือนแปด

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 24 มิถุนายน 2558 (view: 59)
 
เรื่อง : ความหมายของคำที่เปลี่ยนไปในภาษาข่าว

โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2558 (view: 58)
 
เรื่อง : วิถีล้านนาน่ารู้ : มันแกว

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558 (view: 60)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558 (view: 60)
 
เรื่อง : หลักของฮวงจุ้ยในที่ทำงานกับความรู้ทางสถาปัตยกรรม

โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558 (view: 60)
 
เรื่อง : วิธีการรับมือกับโรคตื่นตระหนก

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558 (view: 54)
 
เรื่อง : สิบสองนักษัตรกับสำนวนไทย ตอนที่ 2

โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2558 (view: 60)
 
เรื่อง : คลินิกเฉพาะทางและบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

โดย น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558 (view: 63)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558 (view: 63)
 
เรื่อง : โรคต้อกระจกในสุนัข

โดย น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 (view: 63)
 
เรื่อง : กระเบื้องมุงหลังคาโบราณในภาคเหนือ

โดย ผศ.ดร.ชาญรณงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558 (view: 59)
 
เรื่อง : สิบสองนักษัตรกับสำนวนไทย ตอนที่ 1

โดย รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 09 มิถุนายน 2558 (view: 60)
 
เรื่อง : การปล่อยปลาสู่ธรรมชาติ VS เอเลี่ยนสปีชีส์

โดย นายสัตวแพทย์ ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 08 มิถุนายน 2558 (view: 53)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 05 มิถุนายน 2558 (view: 60)
 
เรื่อง : คำแนะนำสำหรับปัญหาการใช้ยาที่พบได้บ่อย

โดย เภสัชกรหญิง อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 04 มิถุนายน 2558 (view: 59)
 
เรื่อง : ป๋าเวณีเดือนแปด

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 03 มิถุนายน 2558 (view: 54)
 
เรื่อง : คำที่เกี่ยวกับวัด
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน อังคาร ที่ 02 มิถุนายน 2558 (view: 62)
 
เรื่อง : โรคปลาสู่คน

โดย นายสัตวแพทย์ ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน จันทร์ ที่ 01 มิถุนายน 2558 (view: 65)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน พฤษภาคม 2558
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558 (view: 57)
 
เรื่อง : ข้อแนะนำในการเลี้ยงปลา ตอนที่ 1

โดย นายสัตวแพทย์ ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2558 (view: 62)
 
เรื่อง : เชิญร่วมงานรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

โดย ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 (view: 62)
 
เรื่อง : การเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องสำอาง

โดย รศ.ภญ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง /รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2558 (view: 69)
 
เรื่อง : เภสัชศาสตร์ มช. เปิดปริญญาโท วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

โดย รศ.ภญ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง /รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558 (view: 65)
 
เรื่อง : สูตรความสำเร็จในการทำงานหรืออาชีพ ด้วย 5 ใจ

โดย รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2558 (view: 77)
 
เรื่อง : ธรรมเนียมเข้าวัดชาวล้านนา : ใส่ขันนำตาน, ขันศีล, ฮอมน้ำหยาด, ใส่ข้าวพระเจ้า

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสิรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558 (view: 68)
 
เรื่อง : ภาษาไทยน่ารู้ : เขาพระสุเมรุ เขาไกรลาส
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2558 (view: 57)
 
เรื่อง : แนะนำคลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย นายสัตวแพทย์ ศรัณย์สิริ นวลมณี
คลินิกสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2558 (view: 59)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558 (view: 126)
 
เรื่อง : ธรรมเนียมเข้าวัดชาวล้านนา : ถอดเกือกเข้าวัด, นพพระไหว้ธรรม, ใส่ขันแก้วทั้งสาม

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสิรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558 (view: 78)
 
เรื่อง : นกยูงไทยกับแนวทางการอนุรักษ์ ตอนที่ 2

โดย คุณพิสิษฐ์ ณ พัทลุง
ประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2558 (view: 73)
 
เรื่อง : นกยูงไทยกับแนวทางการอนุรักษ์ ตอนที่ 1

โดย คุณพิสิษฐ์ ณ พัทลุง
ประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2558 (view: 64)
 
เรื่อง : ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ในอาคาร

โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558 (view: 63)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 08 พฤษภาคม 2558 (view: 64)
 
เรื่อง : “ข้าวฟองสุรดาสำหรับห้ามเลือดภายในร่างกาย”

โดย ดร. อนุชา รักสันติ
หน่วยวิจัยชีววัสดุแพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 07 พฤษภาคม 2558 (view: 75)
 
เรื่อง : การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง
เพื่อขยายระยะเวลาในการจำหน่าย

โดย ดร.วิลาวัลย์ คำปวน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 06 พฤษภาคม 2558 (view: 69)
 
เรื่อง : การประยุกต์พลาสมาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องงอก

โดย รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
ศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 05 พฤษภาคม 2558 (view: 79)
 
เรื่อง : ชุดตรวจสอบปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ในน้ำมันพืชอย่างง่าย

โดย ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 04 พฤษภาคม 2558 (view: 64)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์

โดย คุณธีราภรณ์ ใจแก้ว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม 2558 (view: 100)
 
เรื่อง : คลินิกเฉพาะทางและบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
โดย น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน เมษายน 2558
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2558 (view: 66)
 
เรื่อง : บ่าฟักหม่น
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 29 เมษายน 2558 (view: 69)
 
เรื่อง : ความหมายของคำที่เปลี่ยนไปในภาษาข่าว
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 28 เมษายน 2558 (view: 94)
 
เรื่อง : พยาธิในกลุ่มที่มีเห็บเป็นตัวนำโรคในเลือดของสุนัข
โดย รศ.น.สพ.นิวัฒน์ สินสุวงศ์
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 (view: 72)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558 (view: 75)
 
เรื่อง : โรคต้อกระจกในสุนัข
น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558 (view: 78)
 
เรื่อง : วิถีล้านนาน่ารู้ : มันแกว
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2558 (view: 76)
 
เรื่อง : วิธีการจัดการกับความเครียดในยุคสังคมเร่งด่วน

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 (view: 78)
 
เรื่อง : นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ ชนะเลิศ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

โดย นายจิรวัตร ศรีรักษ์ นายฐิติ สธนพงษ์วัชรี และนายนายภานุพงศ์ บุญรอด
นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558 (view: 68)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2558 (view: 79)
 
เรื่อง : ความรู้จากปฏิทิน ประเพณีเชิงบุญในเดือนเมษายนของชาวล้านนา
(ปีใหม่รดน้ำสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย ดำหัว)

โดย รองศาสตราจารย์ สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 (view: 82)
 
เรื่อง : เศรษฐกิจและลู่ทางในการลงทุนใน สปป.ลาว

โดย รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน
ที่ปรึกษาของโครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร และอดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 15 เมษายน 2558 (view: 75)
 
เรื่อง : นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โดย นายจินดากร เขื่อนแก้ว
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 14 เมษายน 2558 (view: 75)
 
เรื่อง : “Digital Job Fair 2015” มหกรรมอาชีพทางด้าน IT ครั้งที่ 2
24-25 เมษายน 2558 ณ พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่

โดย อาจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
หัวหน้าสำนักวิชาศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 13 เมษายน 2558 (view: 67)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 (view: 77)
 
เรื่อง : สิบสองนักษัตรกับสำนวนไทย ตอนที่ 2

โดย รองศาสตราจารย์ สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 09 เมษายน 2558 (view: 96)
 
เรื่อง : หญ้าเมืองวาย พญายอ

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 08 เมษายน 2558 (view: 81)
 
เรื่อง : ขอเชิญนำสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือด ที่ธนาคารโลหิตสัตว์เลี้ยง
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

โดย น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 07 เมษายน 2558 (view: 79)
 
เรื่อง : วิธีการจัดการกับความเครียดในยุคสังคมเร่งด่วน

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 06 เมษายน 2558 (view: 85)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 03 เมษายน 2558 (view: 82)
 
เรื่อง : หลักของฮวงจุ้ยในบ้านกับความรู้ทางสถาปัตยกรรม

โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 02 เมษายน 2558 (view: 73)
 
เรื่อง : สิบสองนักษัตรกับสำนวนไทย ตอนที่ 1

โดย รองศาสตราจารย์ สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พุธ ที่ 01 เมษายน 2558 (view: 95)
 
เรื่อง : ปัญหาหมอกควัน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ จอมภักดี
ข้าราชการบำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน มีนาคม 2558
สัปดาห์ที่ 6 วัน อังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558 (view: 71)
 
เรื่อง : เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้

โดย อาจารย์ ดร. อติชาต หาญชาญชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการความรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 6 วัน อังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558 (view: 85)
 
เรื่อง : เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้

โดย อาจารย์ ดร. อติชาต หาญชาญชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการความรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 6 วัน จันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 (view: 81)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558 (view: 73)
 
เรื่อง : กระถิน

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2558 (view: 86)
 
เรื่อง : ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ในอาคาร

โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 25 มีนาคม 2558 (view: 73)
 
เรื่อง : วิธีการจัดการกับความเครียดในยุคสังคมเร่งด่วน

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 24 มีนาคม 2558 (view: 84)
 
เรื่อง : กระเบื้องมุงหลังคาโบราณในภาคเหนือ

โดย ผศ.ดร.ชาญรณงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2558 (view: 76)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558 (view: 85)
 
เรื่อง : หญ้าเมืองวาย พญายอ

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2558 (view: 70)
 
เรื่อง : การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง
เพื่อขยายระยะเวลาในการจำหน่าย

โดย ดร.วิลาวัลย์ คำปวน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2558 (view: 84)
 
เรื่อง : การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง
เพื่อขยายระยะเวลาในการจำหน่าย

โดย ดร.วิลาวัลย์ คำปวน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 18 มีนาคม 2558 (view: 94)
 
เรื่อง : วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการความรู้
ปีการศึกษา 1/2558 รอบที่ 2

โดย อาจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการความรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2558 (view: 84)
 
เรื่อง : เสวนาทางวิชาการ ‘ทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต’ วันที่ 28 มีนาคม 2558
ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รศ.เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ
ที่ปรึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2558 (view: 75)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2558 (view: 89)
 
เรื่อง : นกหัสดีลิงค์

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2558 (view: 80)
 
เรื่อง : ผักแปม ผักเพี้ยฟาน บ่าขูด

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 11 มีนาคม 2558 (view: 89)
 
เรื่อง : “ข้าวฟองสุรดาสำหรับห้ามเลือดภายในร่างกาย”

โดย ดร. อนุชา รักสันติ
หน่วยวิจัยชีววัสดุแพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558 (view: 81)
 
เรื่อง : “ปีกนกห่มดาว ณ ดอยอินทนนท์” 21 - 22 มีนาคม 2558

โดย คุณวันทนีย์ ปุรณะสกุล
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 09 มีนาคม 2558 (view: 82)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 06 มีนาคม 2558 (view: 90)
 
เรื่อง : Smart Application for Smart Tourism “แผนที่อัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยวเฉิงตู-เชียงใหม่”

โดย อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
น.ส.ชัญธิชา เกษมสุข
น.ส.โศภิษฐา บุญมนภัทร
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 05 มีนาคม 2558 (view: 160)
 
เรื่อง : ข้าวพาร์บอยล์ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสูง

โดย คุณเรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 04 มีนาคม 2558 (view: 77)
 
เรื่อง : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศจีน ตอน 3

โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
อ.ซี เลียง ฮวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 03 มีนาคม 2558 (view: 67)
 
เรื่อง : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศจีน ตอน 2

โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
อ.ซี เลียง ฮวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 02 มีนาคม 2558 (view: 65)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน กุมภาพันธ์ 2558
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 98)
 
เรื่อง : ค่าย Junior science camp ครั้งที่ 9 16-20 มีนาคม 2558

โดย ผศ.ดร.อำพล วงศ์จำรัส รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณสินีนาฏ วงศ์เงิน ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 73)
 
เรื่อง : ค่ายสนุก 5 วันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558

โดย อาจารย์ สพ.ญ.พัชญ์วัญญ์ อาจิณาจารย์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวพิลาศลักษณ์ คุ้มแคว้น ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 82)
 
เรื่อง : งานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อการจัดงาน
“From Friends To Family สานสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์”
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

โดย คุณสมศรี พุทธานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
คุณนริสา สมุทรสาคร นักวิเคราะห์ฯ จาก สวทช.ภาคเหนือ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 68)
 
เรื่อง : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศจีน ตอน 1

โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
อ.ซี เลียง ฮวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 76)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 81)
 
เรื่อง : ปอยล้อ

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 102)
 
เรื่อง : การผ่าตัดเย็บติดรอยแยกปากแหว่งเพดานโหว่ กับการสบฟันหลังการผ่าตัด

โดย รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 81)
 
เรื่อง : เครื่องต้นแบบกำจัดด้วงงวงข้าวด้วยคลื่นวิทยุ ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี งานวิจัยจากเกษตร มช.

โดย รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 90)
 
เรื่อง : งานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ “From Friends To Family
สานสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์” 27 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือ
คุณศุทธดา จุลกะเสวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ประชาสัมพันธ์ สวทช.ภาคเหนือ

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 76)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 86)
 
เรื่อง : เป๊กตุ๊ หรือการอุปสมบทพระภิกษุ

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 80)
 
เรื่อง : การดูแลทารกปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนการผ่าตัด

โดย รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 97)
 
เรื่อง : ลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ 2557
ตอน “ลูกทุ่งเฟสติว้าว”

โดย นางสาวปองกานต์ แสนใจวุฒิ นายวง ลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ 2557
นายธีรวัฒน์ จงชีวีวัฒน์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 135)
 
เรื่อง : มหกรรมจิตเมตตา ชีวาเป็นสุข ครั้งที่ 2 : คืนความสุขด้วยความรักและเมตตา
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย นางสาวจันทร์จิรา ใจงาม
นางสาวพรรณสิริ เผ่าพงศ์ฤทธิ์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 65)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 80)
 
เรื่อง : วิถีล้านนาน่ารู้ : กระถิน

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 74)
 
เรื่อง : วิถีล้านนาน่ารู้ : มันแกว

โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 80)
 
เรื่อง : ชุดตรวจสอบปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ในน้ำมันพืชอย่างง่าย

โดย ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 74)
 
เรื่อง : มรดกโลกในอาเซียน

โดย รศ.สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2558 (view: 76)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
เดือน มกราคม 2558
สัปดาห์ที่ 5 วัน ศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2558 (view: 75)
 
เรื่อง : เครื่องเคลือบอนุภาคนาโน

อาจารย์ ดร.กลยุทธ์ ปัญญาวุธโธ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558 (view: 73)
 
เรื่อง : การประยุกต์พลาสมาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องงอก

โดย รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
ศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน พุธ ที่ 28 มกราคม 2558 (view: 82)
 
เรื่อง : Office Syndrom

โดย คุณทศพล ชำนาญกิจ
นักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัดฯ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน อังคาร ที่ 27 มกราคม 2558 (view: 80)
 
เรื่อง : คำที่เสียงอ่านใกล้เคียงกัน แต่ความหมายและการใช้ต่างกัน

โดย รองศาสตราจารย์ สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 26 มกราคม 2558 (view: 80)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน ศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558 (view: 73)
 
เรื่อง : มรดกโลกในอาเซียน

โดยรองศาสตราจารย์ สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มกราคม 2558 (view: 119)
 
เรื่อง : ขอเชิญนำสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือด
ที่ธนาคารโลหิตสัตว์เลี้ยง
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

โดย น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน พุธ ที่ 21 มกราคม 2558 (view: 68)
 
เรื่อง : สถาปัตยกรรมล้านนา

โดย อาจารย์รัฎฐา ฤทธิศร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน อังคาร ที่ 20 มกราคม 2558 (view: 85)
 
เรื่อง : รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดในโครงการ
“ค้นหาสุดยอดโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 ในกลุ่ม ICT

โดย นายถิรวัตร สุตาลังกา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ กฤตวยาน์ ทองคู่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 19 มกราคม 2558 (view: 122)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558 (view: 106)
 
เรื่อง : ภาษาจากสื่อ

โดย รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558 (view: 80)
 
เรื่อง : คำแนะนำเกี่ยวกับการแพ้ยา

โดย ภญ.อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน พุธ ที่ 14 มกราคม 2558 (view: 73)
 
เรื่อง : กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ใน งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 21

โดย คุณธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน อังคาร ที่ 13 มกราคม 2558 (view: 78)
 
เรื่อง : งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 21
วันที่ 19-24 มกราคม 2558 บริเวณทิศเหนือของศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 3 วัน จันทร์ ที่ 12 มกราคม 2558 (view: 68)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 09 มกราคม 2558 (view: 75)
 
เรื่อง : บ่าฟักหม่น
โดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 08 มกราคม 2558 (view: 76)
 
เรื่อง : ข้าวแช่ อาหารดับร้อนของคนไทย

โดย รองศาสตราจารย์ สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน พุธ ที่ 07 มกราคม 2558 (view: 78)
 
เรื่อง : มารยาทไทย

โดย รองศาสตราจารย์ สมร เจนจิจะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 06 มกราคม 2558 (view: 87)
 
เรื่อง : มช. พบสาหร่ายยูกลีนอยด์ชนิดใหม่ของโลก 5 ชนิด

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล
ดร. กฤษณา ดวงจันทร์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 05 มกราคม 2558 (view: 79)
 
เรื่อง : บอกกล่าวข่าว มช. ในรอบสัปดาห์
โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน ศุกร์ ที่ 02 มกราคม 2558 (view: 70)
 
เรื่อง : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมอาหารชุมชนบ้านผาด่าน ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

โดย นายตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฎ์
นายวรายุทธ อุตตะมา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
สัปดาห์ที่ 1 วัน พฤหัสบดี ที่ 01 มกราคม 2558 (view: 101)
 
เรื่อง : การบวชกุลบุตร

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     

1<<   หน้าปัจจุบัน 2/6    >>3
1 2 3 4 5 6