ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Crop Simulation and Impact of Climate Change on Agricultural Production Systems


��������������� รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Crop Simulation and Impact of Climate Change on Agricultural Production Systems : A Training Program on DSSAT โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[post:11 กุมภาพันธ์ 2556 10:52:14] (view: 528)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.