ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน 7th the World University Boxing Championship 2016


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน 7th the World University Boxing Championship 2016 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559


[post:22 มิถุนายน 2559 15:33:00] (view: 14)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.