ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


งานแสดงนิทรรศการศิลปกรรม Chiang Mai – Nakanojo Art Exchange Exhibition “Sharing the Future” 2016


ศาสตราจารย์ ดร. นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรม Chiang Mai – Nakanojo Art Exchange Exhibition “Sharing the Future” 2016 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


[post:16 พฤศจิกายน 2559 14:53:58] (view: 528)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.