ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มช. ลงนามร่วม The Association of Thai Professional in America and Canada พัฒนาวิชาการ


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ ดร.เมธี เวชารัตนา ประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และคณะ ในโอกาสที่มาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ The Association of Thai Professional in America and Canada ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560


[post:07 สิงหาคม 2560 09:48:36] (view: 92)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.