ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่ คุณเยาวลักษณ์ สุทธิ ในโอกาสครบรอบวาระดำรงดำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ และแสดงความยินดีกับว่าที่นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์คนใหม่ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560


[post:04 กันยายน 2560 16:29:27] (view: 21)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.