ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก St. Olaf College ประเทศสหรัฐอเมริกา


รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์� รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก St. Olaf College ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 40 จำนวน 13 คน ในโอกาสที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา St. Olaf� - CMU ประจำปีการศึกษา 2552 ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 27 ธันวาคม 2552 เพื่อศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ� ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่� วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552



[post:26 ตุลาคม 2552 17:07:14] (view: 108)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
1
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
2
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
3
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
4

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.