ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีเปิดโครงการ เปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่


รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่” โดยมีนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี� ณ อาคารผู้โดยสาขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่� วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552


[post:26 ตุลาคม 2552 17:09:24] (view: 107)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
1
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
2
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
3
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
4

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.