ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงหายพระอาการประชวร


ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักด์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงหายพระอาการประชวร� โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมลงนาม� ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552


[post:26 ตุลาคม 2552 17:11:09] (view: 107)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
1
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
2
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
3
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
4

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.