ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มช. ร่วมมือ Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาวิชาการ


รองศาสตราจารย์ ดร. ประโยชน์ อุนจะนำ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมเยือนสถาบัน Kyoto Institute of Technology (KIT) ณ เมืองเกียวโต� ประเทศญี่ปุ่น เพื่อปรึกษาหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการชีววิทยาประยุกต์และด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมี�� Prof. Kunugi Shigeru, Vice-president,� Prof. Masamitsu Yamaguchi และ Prof. Hiroaki Kimura ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552


[post:26 ตุลาคม 2552 17:12:21] (view: 108)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
1
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
2
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
3

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.