ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ปาฐกถาพิเศษ New World : New Gen : New Media


คณะการสื่อสารมวลชน สมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปาฐกถาพิเศษ New World : New Gen : New Media� โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่� เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552


[post:26 ตุลาคม 2552 17:14:15] (view: 107)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
1
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
2
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
3
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
4
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
5
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
6

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.