ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2552 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์


จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2552 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552


[post:26 ตุลาคม 2552 17:19:06] (view: 185)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.