ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Internationalization of higher education : the case CMU and its future challenges


ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่� เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Internationalization of higher education : the case CMU and its future challenges โดยมี Ms. Hannake Teekens, the Director of Communication, the Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (NUFFIC)
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานมหาวิทยาลัย คณะ สถาน สำนัก สถาบัน และองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการประชุม� ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552


[post:26 ตุลาคม 2552 17:21:32] (view: 186)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
1
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
2
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
3
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
4

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.