ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มช. ร่วมมือ ม.โตเกียว เปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยด้านเซรามิคเมมเบรน ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์


ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Prof. Dr. Satoshi Takizawa แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยด้านเซรามิคเมมเบรน และร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยโตเกียว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมพิธีณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านท่า ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552[post:17 พฤศจิกายน 2552 15:52:59] (view: 185)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.