ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ไทย - ญี่ปุ่น


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจอยู่สุขรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ณ เมืองโอซากาประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายชุมพล ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนผู้แทนจากมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 12 สถาบัน เข้าร่วมโครงการ เพื่อมุ่งเน้นให้จัดมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นมีความสนใจที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552


[post:17 พฤศจิกายน 2552 16:13:01] (view: 185)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.