ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร.0-5394-3333,0-5394-4444 Fax:0-5394-4900

[E-mail : prcmu239@cmu.ac.th]

เว็บไซต์ : http://www.prcmu.cmu.ac.th/

Contact Us

Public Relations Office

Chiang Mai University

239 Huay Kaew Road, Muang District,Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel. 66 5394-3333,66-5394-4444 Fax:66-5394-4900

[E-mail : prcmu239@cmu.ac.th]

Website : http://www.cmu.ac.th/en/enorganize_info.php?orgid=21

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.