บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ม.ล.กัตติกา ละอองศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี
พนักงานปฏิบัติงาน (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์)
นางสาวธีราภรณ์  ใจแก้ว
นางสาวธีราภรณ์ ใจแก้ว
พนักงานปฏิบัติงาน
นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
พนักงานปฏิบัติงาน
นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
พนักงานปฏิบัติงาน
นายพิเศษ ขันติพงษ์
นายพิเศษ ขันติพงษ์
พนักงานช่าง
ว่าที่ ร.ต.มงคล  ลายคำ
ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำ
พนักงานปฏิบัติงาน
นางสาวคำแสน อินต๊นิล
นางสาวคำแสน อินต๊ะนิล
พนักงานปฏิบัติงาน
นายกันตคุณ วงศ์อาษา
นายกันตคุณ วงศ์อาษา
พนักงานปฏิบัติงาน
นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์
นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์
พนักงานปฏิบัติงาน
นางสาวสมบัติ  แดงใส
นางสาวสมบัติ แดงใส
พนักงานโทรศัพท์
239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-3333, 0-5394-4444 Fax: 0-5394-4900
E-mail : prcmu239@cmu.ac.th
Update ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.